Publicatie jaarverslag 2023

Degelijk resultaat, klaar om te groeien

 

IEX Group N.V. deelt mede dat het Jaarverslag 2023, inclusief de jaarrekening, op de website van de onderneming beschikbaar is gesteld. De jaarrekening is niet door een oob-accountant gecontroleerd. IEX Group is vol vertrouwen dat zij er in zal slagen een oob-accountantsorganisatie te aan te stellen voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2024.

 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het jaarverslag dat beschikbaar is op de website www.iexgroup.nl. Binnenkort zal IEX Group de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) oproepen. 

 

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.

Mark Termeer, CEO

Telefoon +31(20) 435 21 70

e-mail: ir@iexgroup.nl