Corporate Governance

Beursplein 5 gebouw buitenaanzicht

Bestuur en Commissarissen

IEX Group hanteert een two-tier board. Deze bestaat uit een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt namens de aandeelhouders toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken betreffende de onderneming en de gelieerde vennootschappen en staat het Bestuur met raad terzijde. Eventueel aandelenbezit van bestuurders en commissarissen is ter belegging op de lange termijn.

Raad van Bestuur

Mark Termeer (Bestuurder, CEO)

Dhr. Termeer (1967, Nederlandse nationaliteit) is per 1 september 2020 toegetreden als Managing Director van IEX Group en per 1 juli 2021 benoemd tot CEO. Hij geeft vanaf 1 september 2020 leiding aan de IEX organisatie en heeft als missie de positie van het bedrijf dat gespecialiseerd is in online beleggingsinformatie in Nederland en België te versterken en uit te breiden. Termeer heeft jarenlange ervaring in de mediasector, onder meer in directiefuncties bij Sijthoff Media en DPG Media. Hij heeft veel relevante ervaring op het gebied van digitale transformaties, ontwikkelen nieuwe verdienmodellen en de organisatie van events en online communities. Mark Termeer (uitvoerend bestuurder)

Raad van Commissarissen

Peter Paul de Vries (Voorzitter Raad van Commissarissen)

Drs. P.P.F. de Vries (1967, Nederlandse nationaliteit) is bestuursvoorzitter en grootaandeelhouder van Value8. Voorts was de Vries commissaris bij Euronext Amsterdam. Thans is de Vries lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Juliana Kinderziekenhuis en lid van de Raad van Commissarissen van Morefield Group en Almunda Professionals. Voorts is de Vries voorzitter van de Raad van Commissarissen bij IEX Group NV, MKB Nedsense en Cumulex NV. De Vries studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1985-1991). Van oktober 1989 tot en met oktober 2007 was hij werkzaam bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), de laatste twaalf jaar als directeur. De Vries was kernlid van de CommissieTabaksblat (2003-2004), voorzitter van de pan-Europese organisatie van aandeelhoudersverenigingen Euroshareholders (2005-2010), lid van het Market Participants Panel van de pan-Europese beurstoezichtorganisatie CESR (2003-2010). Voorts was hij commissaris van EDCC (2009-2011) en gedurende 2011-2014 diverse perioden bestuurder van de rechtsvoorgangers van Novisource NV. Peter Paul de Vries (niet uitvoerend bestuurder)

Peter van Sommeren (Commissaris)

De heer P.Th.B.M. van Sommeren (1965, Nederlandse nationaliteit) is sinds 2020 Founder van Dutch Direct Investors en is sinds 2004 verbonden aan IEX, van 2006 tot en met augustus 2020 als CEO. Daarvoor is hij 11 jaar werkzaam geweest bij Reed Business (RELX) in diverse functies. Van Sommeren heeft Bedrijfseconomie gestudeerd in Rotterdam en een Postdoctorale Business Strategy Course gevolgd in Groningen. Van Sommeren is na het terugtreden als CEO aangebleven als lid van de Raad van Commissarissen van IEX Group. Peter van Sommeren (uitvoerend bestuurder)

Gerben Hettinga (Commissaris)

Drs. G.P. Hettinga (1977, Nederlandse nationaliteit) is sinds 2008 bestuurder van Value8. Hettinga heeft in 2001 zijn studie Bedrijfskunde van de Financiële Sector aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgerond. In de periode van juni 2001 tot september 2008 is hij werkzaam geweest bij de Vereniging van Effectenbezitters, laatstelijk als hoofd economische zaken. Hettinga is commissaris bij MKB Nedsense, en lid van de Raad van Commissarissen bij IEX Group NV en bestuurder bij Cumulex NV (allen genoteerd op Euronext). Eerder was hij commissaris bij diverse beursfondsen, EDCC (2009 tot 2011), Lavide Holding (mei 2013 tot mei 2014) en Novisource (eind 2013 tot medio 2014) en haar rechtsvoorganger (juli 2011 tot februari 2012) alsmede Dico International (2013-2016). Gerben Hettinga (niet uitvoerend bestuurder)

Rooster van aantreden

Aangetreden Benoemd voor
lid Raad van Commissarissen P.Th.B.M van Sommeren 30-06-2021 4 jaar
lid Raad van Commissarissen P.P.F. de Vries 30-06-2021 4 jaar
lid Raad van Commissarissen G.P. Hettinga 30-06-2021 4 jaar
lid Raad van Bestuur / CEO M. Termeer 30-06-2021 4 jaar

Coporate Governance

IEX Group hecht aan een goede verstandhouding met haar kapitaalverschaffers en staat open voor hun adviezen en suggesties. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders biedt ons de gelegenheid met onze kapitaalverschaffers van gedachten te wisselen. Wij streven naar het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn.

Op 8 december 2016 is de herziene versie van de Code gepubliceerd, die met ingang van het boekjaar 2017 van toepassing is. De naleving van de herziene Code, alsmede een motivatie van afwijkingen daarvan, is opgenomen in de Corporate Governance Verklaring in het jaarverslag van de onderneming.

Onze vennootschap onderschrijft in zijn algemeenheid de aanbevelingen van de Nederlandse Corporate Governance Code (“Code”) en streeft ernaar om, voor zover voor haar redelijkerwijs mogelijk, aan relevante aanbevelingen uitvoering en invulling te geven.

Van de inhoud van de Klokkenluidersregeling, de Statuten, de Gedragscode en het Beleid inzake bilaterale contacten met aandeelhouders kunt u kennis nemen door het desbetreffende document te openen.

Aandeelhoudersinformatie

IEX Group is een aan Euronext Amsterdam genoteerde naameloze vennootschap. Het tickersymbool is IEX en de ISIN-code is NL0010556726.

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.800.000 euro verdeeld in:

  • a. 6.000.000 aandelen A van nominaal € 0,10 elk;
  • b. 10.000.000 aandelen B van nominaal € 0,10 elk, en
  • c. 2.000.000 cumulatief financieringspreferente aandelen C van nominaal € 0,10 elk.

De aandelen A luiden op naam. De aandelen B en C luiden, ter keuze van de houder, aan toonder of op naam. Zij luiden aan toonder, tenzij de aandeelhouder te kennen geeft dat hij een aandeel op naam wenst. De algemene vergadering kan besluiten houders van aandelen A het recht tot omzetting (conversie) van een aandeel A in een aandeel B te verlenen.

Geplaatst kapital

Het geplaatst kapitaal bedraagt 393.111,30 euro. Bestaande uit 3.931.113 aandelen B.

Wet Melding Zeggenschap
Ingevolge de Wet Melding Zeggenschap (WMZ) zijn aandeelhouders van een Nederlands bedrijf verplicht de AFM te informeren indien zij een belang in het aandelenkapitaal van dat bedrijf houden van meer dan 3%. Onderstaande aandeelhouders hebben gemeld dat zij een belang hielden van meer dan 3% in het aandelenkapitaal van IEX Group N.V. *

Value8 N.V. 34,10%
P.P.F. de Vries 12,35%
J.P. Visser 11,09%
P.C. van Leeuwen 10,05%
R.F. Groen 6,59%
G.P. van Lanschot 6,31%
J.C.R. Kramer 5,66%
H. ten Napel 3,41%

* De werkelijke percentages kunnen binnen de bandbreedte inmiddels gewijzigd zijn ten opzichte van de - conform het AFM-register ‘substantiële deelnemingen en bruto shortposities’ – vermelde percentages.