Diversiteit en inclusie

Beursplein 5 gebouw buitenaanzicht

Duurzaamheid

IEX Group houdt rekening met de relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. In de besluitvorming om tot waardegroei voor de aandeelhouders te komen worden maatschappelijke aspecten zoals duurzaamheid en sociale gevolgen meegenomen. Zo streeft IEX er naar te werken met partners die staan voor een duurzame samenwerking, zoals Euronext, Senefelder Misset, Leaseweb en PostNL.

Zo werken wij voor het gedrukt IEX magazine samen met Senefelder Misset. Hun productieketen is ook gecontroleerd en gecertificeerd op het gebruik van papier dat is gecertificeerd volgens de richtlijnen van FSC® of PEFC. FSC en PEFC zijn internationale organisaties die zich inzetten voor behoud en verantwoord bosbeheer. Bij verantwoord bosbeheer wordt op een evenwichtige manier rekening gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.


Diversiteit en inclusie

IEX Group wil een werkomgeving creëren waarin medewerkers met verschillende achtergronden, competenties en gedrag goed kunnen floreren. Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers wordt hier waar mogelijk op gestuurd. IEX Group is op de hoogte van de instroomregeling topvrouwenquotum, waarbij er sprake dient te zijn van een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Bij nieuwe aanstellingen zal IEX Group hier rekening mee houden.

Het Bestuur stelt medewerkers in de gelegenheid om zonder gevaar voor hun rechtspositie te rapporteren aan een onafhankelijke vertrouwenspersoon over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard.