Stemresultaten AVA IEX Group 2024

Stemresultaten inzake op AVA van IEX Group N.V. genomen besluiten 

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van IEX Group N.V. van 20 juni 2024 zijn de besluiten aangenomen met de volgende bijbehorende stemmingsresultaten:

  • Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 2.121.838 aandelen
  • Deze aandelen vertegenwoordigen in het geplaatste kapitaal: 53,98% procent
  • Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 2.121.838

Stemresultaten 

AP

Onderwerp

%Voor

%Tegen

2b

Vaststelling jaarrekening 2023

99,81%

0,18%

2c

Vaststelling huidige beloningsbeleid

99,79%

0,21%

3a

Voorstel tot het verlenen van decharge aan het lid van Raad van Bestuur

99,82%

0,17%

3b

Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen

99,82%

0,17%

4b

Dividendvoorstel

99,83%

0,17%

5a

Aanwijzing tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op verwerven daarvan

99,76%

0,22%

5b

Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

99,76%

0,22%

6

Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan het Bestuur tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap

99,89%

0,11%

7

Voorstel om de Raad van Commissarissen te machtigen een accountant te benoemen voor de controle van het boekjaar 2024

99,82%

0,18%

8

Voorstel beloning Raad van Commissarissen

99,80%

0,20%

 

De notulen van de AVA zullen spoedig worden gepubliceerd op IEXGroup.nl.

--

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.
Mark Termeer, CEO
Telefoon +31(20) 435 21 70
E-mail: 
ir@iexgroup.nl