Mededeling IEX Group inzake stopzetten delisting proces

Euronext Amsterdam heeft op maandag 8 januari de markt en IEX Group N.V.  geïnformeerd over het stopzetten van het delisting proces.

De ontvangst van de opdrachtbrief van CFA voor de controle van de jaarrekening 2024 is voor Euronext Amsterdam voldoende reden om het delisting proces van IEX Group N.V. stop te zetten.