IEX Group kiest CFA als accountant

IEX Group kiest CFA als accountant

IEX Group N.V. heeft van het accountantskantoor CFA de bevestiging ontvangen dat het de controle van de jaarrekening 2024 wenst uit te voeren. CFA is een OOB-accountant uit een andere EU-lidstaat (Portugal) die bij de AFM is geregistreerd. De controlewerkzaamheden zullen grotendeels worden verricht door een Nederlandse externe accountant.

IEX Group N.V. is verheugd over de bereikte oplossing en heeft inmiddels Euronext Amsterdam hiervan op de hoogte gesteld. IEX Group N.V. verwacht dat daarmee het delisting-proces op korte termijn zal worden stopgezet. IEX Group N.V. is voornemens het voorstel tot benoeming van de accountant op de volgende aandeelhoudersvergadering te agenderen.

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.
M. Termeer - CEO
e-mail: ir@iexgroup.nl