Mededeling IEX Group inzake brief Euronext Amsterdam

IEX Group NV heeft een schrijven van Euronext Amsterdam ontvangen. Hierin is aangegeven dat de delisting procedure voor IEX Group is uitgesteld i.v.m. het ontbreken van een door een oob-accountant gecontroleerde jaarrekening.

Euronext heeft besloten de penalty bench regels te wijzigen. De doorgevoerde wijzigingen zijn:

  • Een beursfonds hoeft niet langer een gecontroleerde jaarrekening te publiceren om delisting te voorkomen. Het nieuwe criterium is het overleggen van een getekende opdrachtbrief voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2024. Het criterium om de penalty bench te verlaten is ongewijzigd: het publiceren van een door een oob-accountant gecontroleerde jaarrekening.
  • Euronext Amsterdam geeft beursfondsen extra tijd om aan het nieuwe, versoepelde criterium te voldoen.
  • De nieuwe termijn zal niet eerder eindigen dan 15 januari 2024, waarmee de korte termijn deadline van begin november 2023 (die voor een aantal van de betrokken ondernemingen gold), is komen te vervallen.

IEX Group heeft inmiddels een aantal gesprekken gevoerd met oob-accountant CFA en heeft er vertrouwen in dat dit leidt tot de bovengenoemde opdrachtbrief.