Stemresultaten AVA IEX Group 2023

Stemresultaten inzake op AVA van IEX Group N.V. genomen besluiten 

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van IEX Group N.V. van 28 juni 2023 zijn de besluiten aangenomen met de volgende bijbehorende stemmingsresultaten:

  • Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 2.295.004 aandelen
  • Deze aandelen vertegenwoordigen in het geplaatste kapitaal: 58.38% procent

Stemresultaten

APOnderwerp%Voor%Tegen

2b

Vaststelling jaarrekening 2022

99,95%

0,05%

2c

Vaststelling huidige beloningsbeleid

99,94%

0,06%

2d

Adviserende stem beloningsverslag

99,94%

0,06%

3a

Voorstel tot het verlenen van decharge aan het lid van Raad van Bestuur

99,96%

0,04%

3b

Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen

99,96%

0,04%

4b

Dividendvoorstel

100,00%

0,00%

5a

Aanwijzing tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op verwerven daarvan

99,95%

0,05%

5b

 Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

99,99%

0,01%

6

Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan het Bestuur tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap

99,99%

0,01%

7a

Voorstel om de Raad van Commissarissen te machtigen een accountant te benoemen voor de controle van het boekjaar 2022

99,99%

0,01%

7b

Voorstel om de Raad van Commissarissen te machtigen een accountant te benoemen voor de controle van het boekjaar 2023

99,99%

0,01%

 

De notulen van de AVA worden gepubliceerd op IEXGroup.nl.

--

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.

Mark Termeer, CEO

Telefoon +31(20) 435 21 70

e-mail: ir@iexgroup.nl