Mededeling IEX Group inzake delisting procedure

IEX Group heeft correspondentie van Euronext Amsterdam ontvangen, zij heeft aangekondigd een delisting procedure voor IEX Group op te starten i.v.m. het ontbreken van een door een oob accountant gecontroleerde jaarrekening. IEX Group heeft bezwaar aangetekend bij Euronext ten aanzien van dit voornemen om IEX na 6 maanden te delisten. IEX Group is momenteel in gesprek met het Portugese accountantskantoor CFA om tot een gecontroleerde jaarrekening 2022 te komen. Tijdens de AVA van woensdag 28 juni aanstaande zal hierop een toelichting worden gegeven.