Mededeling IEX Group inzake verzoek controle jaarrekening

 

IEX Group NV deelt mee dat zij het Portugese accountantskantoor CFA heeft benaderd met het verzoek om de controle van de jaarrekening 2022 uit te voeren. Op basis van de eerste gesprekken is IEX Group positief gestemd. In de Algemene vergadering van Aandeelhouders die op woensdag 28 juni plaatsvindt zal een nadere toelichting worden gegeven. IEX is in overleg met Euronext over het intrekken van de noteringsmaatregel.