IEX Group start vervroegde aflossing

IEX Group start vervroegde aflossing

IEX Group N.V. is verheugd te kunnen meedelen dat de vervroegde aflossing van de 7% IEX Group I lening nog deze maand (augustus 2022) van start gaat. 

De goede resultaten en de sterke liquiditeitspositie bieden IEX Group de mogelijkheid om tot deze stap over te gaan. Met de vervroegde aflossing – een jaar eerder dan de normale looptijd – wordt ook een reductie van de rentelasten gerealiseerd.

De aflossing zal geschieden vier jaar na het moment dat de betreffende obligatie is uitgegeven. Aan obligatiehouders zal de contractueel vastgelegde premie van 1 procent worden betaald ter compensatie van de vervroegde aflossing.

 

--

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.

M. Termeer - CEO

Telefoon +31(20) 435 21 70

e-mail: ir@iexgroup.nl

 

Op 28 juli 2022 heeft IEX Group de halfjaarresultaten 2022 bekendgemaakt. Het volledige halfjaarbericht 2022 is met ingang van 19 augustus 2022 via de website beschikbaar. Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.