Omzet en winstgroei voor IEX Group

Winst per aandeel 9,1 eurocent (+40%)

Omzet en winstgroei voor IEX Group

Hoofdpunten eerste halfjaar 2022: 

  • Omzet IEX stijgt met 16 procent tot 2,50 miljoen euro
  • Toegenomen directe advertentieomzet
  • Verdere verbetering EBITDA naar 0,70 miljoen euro (was: 0,51 miljoen euro)
  • Nettowinst: 0,36 miljoen euro (2021: 0,25 miljoen euro)
  • Winst per aandeel 9,1 eurocent tegen 6,5 eurocent in de eerste helft 2021;
  • Lichte stijging aantal abonnees;
  • Sterke liquiditeitspositie: gedeeltelijke aflossing obligatielening
  • Positieve verwachtingen voor het tweede halfjaar.

 

Winstgevend eerste halfjaar voor IEX Group

IEX Group heeft de stijgende resultatenlijn in de eerste helft van 2022 voortgezet. De omzet steeg met 16 procent van 2,16 miljoen euro naar 2,50 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg met 38 procent van 0,51 miljoen euro naar 0,70 miljoen euro. 

De resultaatverbetering was te danken aan de toename van directe advertentie-inkomsten en hogere inkomsten uit abonnementenverkoop.

Het nettoresultaat na belastingen kwam uit op 0,36 miljoen euro (2021: 0,25 miljoen euro). De winst per aandeel steeg van 6,5 naar 9,1 eurocent. 

 

Groei in advertenties en abonnementenomzet

Met IEX Premium biedt IEX haar analyses en beleggingsadvies voor Nederlandse en Belgische particuliere beleggers tegen een zeer aantrekkelijk tarief. IEX blijft investeren in de verbetering en uitbreiding van de betaalde content. Daartoe wordt het team van beleggingsexperts verder versterkt.

Op 1 juli 2022 (de start van het tweede halfjaar) organiseerde IEX in ’t Spant in Bussum de IEX Beleggersdag. Dit event trok meer dan 1.200 particuliere beleggers en bezoekers die beroepsmatig in de beleggingswereld actief zijn. Met prominente sprekers als Prins Constantijn en Ahold CEO Frans Muller was sprake van een uitstekend programma. Met tevreden sprekers, bezoekers, adverteerders en een positieve exploitatie was het een geslaagd event.

 

Sterke kaspositie, gedeeltelijke aflossing 7% obligatielening

De financiële positie van IEX Group is verder verbeterd. Eind juni 2022 beschikte IEX over een zeer ruime liquiditeitspositie van 1,9 miljoen euro. Om die reden heeft IEX besloten Obligatielening I af te lossen. Deze lening draagt een rente van 7 procent. Aflossing leidt derhalve tot een afname van de rentelasten.

 

Verwachtingen

IEX verwacht ook voor heel 2022 een groei van omzet en winst te realiseren en zal blijven investeren in de verbetering van productaanbod.

--

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.

M. Termeer - CEO

Telefoon +31(20) 435 21 70

e-mail: ir@iexgroup.nl

Het volledige halfjaarbericht zal op een later moment op de website worden geplaatst. Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.