Stemresultaten AVA IEX Group 2022

Stemresultaten inzake op AVA van IEX Group N.V. genomen besluiten 

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van IEX Group N.V. van 29 juni 2022 zijn de besluiten aangenomen met de volgende bijbehorende stemmingsresultaten:

  •  Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 3.187.763 aandelen
  • Deze aandelen vertegenwoordigen in het geplaatste kapitaal: 81,09% procent
  • Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 3.187.763

Stemresultaten

 

AP

Onderwerp

 

% Voor

% Tegen

2b

Vaststelling jaarrekening 2021

 

76,36%

23,64%

2c

Adviserende stem beloningsverslag

 

99,98%

0,02%

3a

Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur

 

76,36%

23,64%

3b

Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen

 

76,36%

23,64%

4b

Dividendvoorstel

 

100,00%

0,00%

5

Voorstel tot het wijzigen van de statuten van de Vennootschap

 

99,99%

0,01%

6a

Aanwijzing tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op verwerven daarvan

 

76,36%

23,64%

6b

Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

 

76,36%

23,64%

7

Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan het Bestuur tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap

 

100,00%

0,00%

8

Voorstel om het bestuur te machtigen een accountant te benoemen

 

99,99%

0,01%

 

De notulen van de AVA zullen spoedig worden gepubliceerd op IEXGroup.nl.

--

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.

Mark Termeer, CEO

Telefoon +31(20) 435 21 70

e-mail: ir@iexgroup.nl