Goede uitgangspositie voor verdere groei

Publicatie jaarverslag 2021

Goede uitgangspositie voor verdere groei

IEX Group N.V. (IEX) publiceert vandaag het jaarverslag 2021. Het jaar 2021 was voor IEX een succesvol jaar waarin de omzet met 8,7 procent steeg naar 4,5 miljoen euro en het bedrijfsresultaat (EBITDA) bijna verdubbelde van 0,68 tot 1,30 miljoen euro. De winst per aandeel kwam uit op 16,5 eurocent. Op deze cijfers over het kalenderjaar 2021 is geen accountantscontrole toegepast. 

IEX verwacht in 2022 verder de vruchten te plukken van de investeringen van de afgelopen jaren. Op korte termijn is IEX afhankelijk van het beursklimaat. Op middellange termijn biedt huidige uitgangspositie uitstekende kansen om omzet en winstgevendheid verder te doen groeien.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het jaarverslag dat beschikbaar is op de website www.iexgroup.nl (onder Investor Relations > Financiële Publicaties). Binnenkort zal IEX de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) oproepen.

--

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.

Mark Termeer, CEO

Telefoon +31(20) 435 21 70

e-mail: ir@iexgroup.nl