Oproep AVA IEX Group N.V.

Oproep AVA IEX Group N.V.

 

IEX Group N.V. deelt mede dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zal plaatsvinden op vrijdag 30 juni 2021. De oproeping voor de AVA is, inclusief agenda en bijlagen, beschikbaar op de website: www.iexgroup.nl.

Aan de AVA wordt voorgesteld om de heer Mark Termeer te benoemen als Bestuurder, zal er verslag worden gedaan van het bestuur over het jaar 2020 en zal de vaststelling van de jaarrekening 2019/2020 worden besproken en voorgelegd.

 

IEX Group N.V.

 

---

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.

Mark Termeer, Managing Director

Telefoon +31(20) 435 21 70

e-mail: ir@iexgroup.nl