IEX op de beurs: grotere free float & meer handel

Beste IEX-belegger,

beste IEX-aandeelhouder,

 

IEX, autoriteit op de beurs met 2,1 miljoen unieke bezoekers per maand

Al ruim 20 jaar is IEX een autoriteit op het gebied van online beleggingsinformatie. De populaire website iex.nl is onderdeel van de IEX Group NV, een aan Euronext Amsterdam genoteerde smallcap. Een smallcap met ambitie.

Vrijwel elke Nederlandse belegger kent IEX of een van de andere websites waarmee we beleggers bedienen. Het bezoek van de websites is in de loop der jaren alleen maar toegenomen. Beleggers willen á la minute op de hoogte zijn van belangrijk bedrijfsnieuws, marktbewegingen, de sterkste stijgers en dalers. En van de opinie van de beleggingsexperts van IEX.

Daarmee trekt IEX Group inmiddels maandelijks meer dan 2,1 miljoen unieke bezoekers met zijn sterke merken.

 

Gratis koersen en informatie

Ons aanbod is breder dan alleen iex.nl. We bedienen een deel van de beleggers via de labels als belegger.nl, beurs.nl. eurobench.com, beursgorilla.nl, beursduivel.be, Guruwatch en Tostrams. Labels en websites met een eigen focus en een eigen ‘identiteit’.

Het is geen wonder dat aanbieders van financiële producten graag bij ons adverteren of graag partnerships met ons sluiten. Dat is altijd de basis van ons business model geweest. Daarmee realiseren we voldoende inkomsten om onze kosten te dekken en om zo onze basisdienstverlening: koersen, marktanalyse, bedrijfsnieuws en duiding aan beleggers aan te kunnen bieden. Gratis.

Onze ambitie gaat verder. Onze beleggers vragen meer van ons. Ze willen niet alleen op de hoogte worden gehouden, ze hebben behoefte aan ondersteuning en concreet advies*. Waarom? Waarschijnlijk omdat de grootbanken die vroeger beleggingsadviseurs hadden om hun klanten van advies te voorzien, zich hebben teruggetrokken. En omdat kleinere brokers hun researchteams hebben gedecimeerd of opgeheven. Beleggers willen advies.

 

IEX Premium: professionele analyse en advies tegen laagdrempelig tarief

Om die reden zijn we met IEX Premium gestart: beleggingsanalyse en beleggingsadvies voor een zeer lage prijs. Waar u bij een kleine broker algauw 5.000 euro moest betalen voor enkele researchrapporten proberen wij de IEX beleggers voor een laagdrempelig tarief goed te bedienen. Professioneel advies toegankelijk voor de ‘gewone’ belegger. Inmiddels doen we dat met een team van 7 beleggingsexperts, op gebied van fundamentele en technische analyse. De fundamentele analyse wordt aangeboden via IEX Premium, online en via het tweewekelijkse IEX Magazine. Technische analyse wordt aangeboden via tostrams.nl. Met de signalen en adviezen van het team van TA-kanon Royce Tostrams had u al vele winnaars in portefeuille gehad en veel verliezers kunnen voorkomen.

 

Ervaren team van beleggingsprofessionals

Onze fundamentele experts zijn op en top professionals met tientallen jaren ervaring in het vak. Zij bestuderen jaarverslagen, kwartaalrapportages, prospectussen, brancherapporten, de prestaties van concurrenten en ze zoeken bij de bron: de bedrijven zelf. Maar ze doen niet alles zelf: het is ook hun taak om topadviezen van anderen te beoordelen te selecteren en – indien waardevol – aan IEX beleggers aan te bieden. Voor succesvolle investeringen, voor bijzondere kansen en voor een beter rendement.

IEX Premium is zo de tweede poot waar IEX op staat. Professionele analyse en advies tegen een laagdrempelige vergoeding. We zien dat veel IEX-beleggers er al gebruik van maken en dat hun aantal blijft toenemen. We proberen deze dienstverlening verder aan te scherpen op de wensen van de beleggers.

 

Next step: financiële producten

De derde poot is financiële dienstverlening: IEX Direct. In die activiteit is al veel geïnvesteerd, in onderzoek, gesprekken met partners en voorbereiding van vergunningen. De kost gaat hier voor de baat uit. Maar de feedback van onze beleggers leert dat zij op zoek zijn naar goede producten die zorgen voor een goed rendement bij een aanvaardbaar risico. En dat ze daar vertrouwen in hebben als dat door IEX is geselecteerd of door IEX wordt aangeboden. Met de negatieve rente van dit moment is die vraag groter dan ooit.

Zo heeft u de drie pijlers van IEX in beeld. De exploitatie van IEX en andere websites (en apps) die voor een goede boterham zorgen. Onze groeiende tak IEX Premium, waarbij we beleggers helpen in hun beleggingsbeslissingen. Die twee takken samen genereren richting 4 miljoen euro omzet per jaar. En tenslotte IEX Direct: het aanbieden (zelf of samen met derden) van financiële producten en diensten. Dat die laatste ontwikkeling nog geld kost en nog geen omzet oplevert, nemen we voor lief. Het gaat ons om de lange termijn.

 

Resultaten in opgaande lijn: EBITDA positief

De groeiambities moeten zich ook vertalen in stijgende omzetten en stijgende winsten. De afgelopen jaren behaalden we – door de start van Premium en de investeringen in IEX Direct – een negatief bedrijfsresultaat. Inmiddels plukken we de vruchten van onze inspanningen: het bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar 2020 was – ondanks de negatieve effecten van COVID-19 – positief. Een kleine plus, maar dat is een mooie basis om op verder te bouwen.

 

IEX op de beurs: grotere free float & meer handel

IEX Group is sinds 2016 beursgenoteerd. Dat was een beursnotering in de luwte, met name omdat de meeste aandelen in vaste handen zaten. Investeringsmaatschappij Value8 had eerst 49% van de aandelen en breidde dat in 2016 uit naar 56%.

Afgelopen week is daar verandering in gekomen. Elke Value8 aandeelhouder heeft – per gewoon aandeel Value8 - één tiende aandeel IEX Group NV uitgekeerd gekregen. Het nieuwe belang van Value8 bedraagt 32 procent. We zijn blij dat we veel nieuwe aandeelhouders mogen verwelkomen. Ook voor hen gaan we ons best doen. We zijn blij met de toename van de free float, het aantal vrij verhandelbare aandelen, en verwachten een toename van de handel. Het aandeel IEX mag uit de schaduw.

 

IEX van en voor beleggers: wordt ook aandeelhouder!

U moet uw eigen beleggingsbeslissingen nemen, maar we zouden het zeer waarderen als veel van onze klanten, beleggers die van onze sites en apps gebruik maken, ook aandeelhouder worden van IEX Group. We zijn vastbesloten om onze omzet en winst op te voeren en waarde te creëren voor onze aandeelhouders. En u kunt daarin meedoen. Natuurlijk past daarbij de waarschuwing dat beleggen risico’s met zich meebrengt en dat – als u in IEX-aandelen handelt – het verstandig is om met limietorders te werken. We zijn geen Unilever waar het verschil tussen bieden en laten veelal maar een eurocent bedraagt.

Aan het IEX team zal het niet liggen. Wij doen ons stinkende best om onze dienstverlening aan beleggers te verbeteren en verder uit te breiden. Dat gaat hand in hand met de belangen van onze aandeelhouders. Op de beurs zijn we nog niet ontdekt. We zullen daarom investor relations actiever ter hand nemen, onder andere op onze eigen websites.

U hoort nog van ons!

 

Met vriendelijke groet,

Mark Termeer

Managing Director IEX Group

 

 

 

* daar waar in deze aandeelhoudersbrief wordt gesproken over advies en beleggingsadvies wordt expliciet niet gedoeld op individueel beleggingsadvies als bedoeld in de MIFID-regelgeving.