Publicatie jaarverslag 2022

Sterke basis door goede resultaten


IEX Group N.V. deelt mede dat het Jaarverslag 2022, inclusief de jaarrekening, op de website van de onderneming beschikbaar is gesteld. De jaarrekening is nog niet door een oob-accountant gecontroleerd. IEX Group heeft vol vertrouwen dat zij er in zal slagen een oob-accountantsorganisatie te contracteren.

 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het jaarverslag dat beschikbaar is op de website www.iexgroup.nl. Binnenkort zal IEX Group de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) oproepen.

 

 

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.

Mark Termeer, CEO

Telefoon +31(20) 435 21 70

e-mail: ir@iexgroup.nl