Uitstekend eerste halfjaar voor IEX Group

Nettoresultaat duidelijk positief

Uitstekend eerste halfjaar voor IEX Group

 

Hoofdpunten eerste halfjaar 2021:

  • Omzet IEX stijgt met 17 procent tot 2,16 miljoen euro
  • Sterke verbetering EBITDA naar 0,51 miljoen euro (was: 0,09 miljoen euro)
  • Nettowinst: 0,25 miljoen euro (2020: -0,15 miljoen euro)
  • Winst per aandeel 0,06 euro tegen -0,04 in de eerste helft 2020;
  • Geheel nieuw IEX.nl platform;
  • Verdere stijging aantal abonnees;
  • Advertentieverkopen gestegen door focus en herstel van de markt;
  • Positieve verwachtingen voor het tweede halfjaar.

 

Winstgevend eerste halfjaar voor IEX Group

IEX Group heeft in de eerste helft van 2021 goed gepresteerd. De omzet steeg met 17 procent van 1,84 naar 2,16 miljoen euro. De stijging deed zich bij alle activiteiten voor.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) liet een sterke verbetering zien. In het eerste halfjaar 2021 lag het bedrijfsresultaat op +0,51 miljoen euro (2020: 0,09 miljoen euro). De resultaatverbetering is mede te danken aan stringente kostenbeheersing en verbetering van de marges door het herstel van de advertentiemarkt. Het nettoresultaat voor belastingen kwam uit op +0,25 miljoen euro (2020: -0,15 miljoen euro).

 

Positieve omzetontwikkelingen

Zowel op de advertentiemarkt als op de lezersmarkt heeft IEX mooie stappen gezet. De adverteerders hebben ten opzichte van H1 2020, waarin COVID-19 de regie had overgenomen, meer vertrouwen gekregen om weer te investeren in hun eigen merken en diensten. Dit resulteerde in een toename van 12% aan advertentie-inkomsten ten opzichte van H1 2020.  

Ook bij IEX Premium hebben wij de positieve lijn doorgetrokken met de groei van het aantal abonnees. In het eerste halfjaar 2021 zijn er 1.000 nieuwe content abonnees bijgekomen. Het totaal aantal betalende abonnees (IEX en Tostrams) is daarmee toegenomen tot 9.800. Deze stijging heeft geresulteerd in een omzetgroei van 10% ten opzichte van eind 2020. Om dit groeiniveau in de rest van 2021 tenminste vast te houden, wordt geïnvesteerd in wervingskwaliteit en capaciteit.

 

Technologische verbeteringen

In de eerste helft van 2021 is het vernieuwde IEX.nl platform live gegaan en is in de organisatie geïnvesteerd om verdere verbeteringen in 2021 door te kunnen voeren. De nieuwe website, waarop de content voor Premium abonnees een prominentere rol heeft gekregen, is ontwikkeld door onze eigen IT-specialisten. Ook is de IEX Marktmonitor geheel vernieuwd, waarbij de koersinformatie door de gebruikers geheel zelf kan worden ingericht. Verder is geïnvesteerd in een nieuw CRM systeem, waarmee wij nog beter in staat zijn om onze klantdata op een veilige manier te managen, sales en orderprocessen te structureren en onze klanten te informeren over ontwikkelingen binnen onze organisatie. De investeringen in onze digitale platformen en onze dienstverlening worden komend najaar gecontinueerd. Zo is de verwachting dat in de komende maand de nieuwe IEX App wordt gelanceerd.

 

In het hart van de beurs 

Per 1 juli 2021 is IEX Group N.V. verhuisd naar het gebouw Amsterdamse beursgebouw op Beursplein 5. Met deze stap zitten wij letterlijk bovenop de beurs en zijn wij nog beter in staat onze websitebezoekers en abonnees te informeren over ontwikkelingen op de beurs. 

 

Vooruitzichten: voortzetting trends eerste halfjaar

In 2020 wist IEX Group op het niveau van bedrijfsresultaat het break-even punt te passeren. In de eerste helft van 2021 is ook de nettowinst duidelijk positief en is een gezonde positieve kasstroom gegenereerd.

De verwachting is dat IEX Group die positieve ontwikkeling in het tweede halfjaar 2021 zal continueren.

De volledige halfjaarcijfers 2021 zullen op 15 september beschikbaar worden gesteld via de website.

 

Voor nadere informatie:

--

IEX Group N.V.

M. Termeer - CEO

Telefoon +31(20) 435 21 70

e-mail: ir@iexgroup.nl