Stemuitslagen AVA IEX Group N.V.

Stemuitslagen AVA IEX Group N.V.

 

IEX Group N.V. maakt de stemuitslagen bekend van de op vrijdag (7 augustus 2020) gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IEX Group stemde met 100,00 % voor de volgende agendapunten:

  • Décharge uitvoerend lid bestuur
  • Décharge niet-uitvoerende leden bestuur
  • Voorstel tot benoeming Van Sommeren tot niet-uitvoerend bestuurslid
  • Voorstel tot benoeming Rietvelt tot niet uitvoerend bestuurslid
  • Machtiging inzake uitgifte van aandelen en beperking voorkeursrecht
  • Machtiging tot inkoop van aandelen
  • Bezoldigingsbeleid.
  • In de vergadering was 88 procent van het uitstaande aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd.

Voor de volledige agenda en de toelichting op de agenda wordt verwezen naar de website www.iexgroup.nl. 

 

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.

P.T.B.M. van Sommeren, CEO

Telefoon +31(20) 435 21 70

e-mail: ir@iexgroup.nl