Verbetering verhandelbaarheid IEX Group

IEX Group deelt mede dat zij aan de AFM heeft aangegeven de aandelen A om te willen zetten in – beursgenoteerde - aandelen B.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de conversievrijstelling. In dat kader is een informatie memorandum opgesteld. De aandeelhoudersvergadering van IEX had al op 16 december 2015 goedkeuring voor deze conversie gegeven. Het totaal uitstaand aantal aandelen bedraagt onveranderd 3.661.113 stuks. Na volledige conversie van de aandelen A, zal dat aantal volledig beursgenoteerde aandelen B betreffen, De board van IEX verwacht dat deze stap een bijdrage zal kunnen leveren aan een betere verhandelbaarheid van het aandeel IEX.  

Voor nadere informatie verwijzen wij naar het Informatie Memorandum dat beschikbaar is gesteld op de corporate website van  IEX Group www.iexgroup.nl.