IEX Group presenteert halfjaarcijfers

IEX Group heeft in haar bestaande business van media-exploitatie een solide halfjaar laten zien, met een stijgende omzet. Mede dankzij innovatieve geïntegreerde sponsored content-concepten is een positief resultaat behaald uit de traditionele online media-activiteiten. Daarnaast werd de in 2016 ingezette uitvoering van de nieuwe strategie verder voortgezet. In de eerste helft van 2017 werd substantieel geïnvesteerd in het aantrekken van personeel en de doorontwikkeling van de platforms. Gecombineerd heeft dit geleid tot een negatieve EBITDA van 520 duizend euro.

IEX Group is in 2016 een nieuwe fase ingegaan. Naast de bestaande sterke pijler van media-exploitatie, worden twee additionele omzetbronnen toegevoegd. De unieke positie die IEX heeft door haar bereik wordt verder te gelde gemaakt door het aanbieden van betaalde abonnementen aan de bezoekers van de platforms. Daarnaast is IEX Group actief bezig met het ontwikkelen van financiële producten en diensten.

In het afgelopen halfjaar heeft IEX Group hierin de eerste stappen gezet en ook de tweede helft van 2017 zal in het teken staan van verdere investeringen. 

IEX Premium

IEX Group is deze zomer gestart met het aanbieden van betaalde content binnen de titel IEX. Via IEX Premium krijgen beleggers toegang tot concrete adviezen, aandelenanalyses en updates. Deze content wordt niet alleen online gedistribueerd, maar ook in de vorm van een nieuw beleggersblad onder de vlag van IEX. Het merendeel van de premium-content is afkomstig van de nieuw opgerichte IEX Beleggersdesk, een team van ervaren beleggingsprofessionals. Voor verdere verbreding en verdieping van de content is een samenwerking aangegaan met Mediafin, onder andere uitgever van De Tijd, de leidende financieel economische titel van België. 

Samenwerking met Sanoma

Door de opname van de websites van IEX Media in het digitale netwerk van Sanoma, het grootste netwerk in Nederland, kan IEX gebruik maken van de oplossingen die Sanoma biedt met betrekking tot de verkoop van hun advertentieruimte. Dit netwerk bundelt de krachten voor de geautomatiseerde advertentie-inkoop, faciliteert inkoopgemak en levert relevant bereik op schaal aan adverteerders. 

Verder is IEX een content-samenwerking aangegaan met Nu.nl, het grootste digitale platform van Sanoma, inzake het leveren van beleggersinformatie op de economie-pagina’s van Nu.nl. Dit levert in H1 van 2017 een stijgende omzet en de verwachting is dat dit zich in H2 voortzet.

Overname TOSTRAMS Groep

In juni van dit jaar is, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017, de overname gefinaliseerd van TOSTRAMS Groep, een leverancier van beleggingsinformatie en -adviezen op basis van technische analyse (TA). TOSTRAMS Groep biedt premium content voor particuliere beleggers in abonnementsvorm en is toonaangevend in zijn segment. TOSTRAMS Groep draagt direct bij aan het resultaat. 

Strategie

IEX Group verwacht dat particulieren in toenemende mate zelf zullen moeten zorgen voor hun vermogensopbouw en dat beleggen – mede tegen de achtergrond van de zeer lage rentestand – daarin een steeds belangrijker rol zal gaan innemen. In dat kader streeft IEX Group ernaar om directe beleggingsproducten en -faciliteiten aan te bieden via digitale en mobiele platforms. Vanuit haar positie als fintech-onderneming en marktleider op het gebied van beleggingsinformatie voor de Nederlandse en Belgische belegger, is IEX Group bij uitstek in staat om die beleggingsproducten te creëren en te ontsluiten ten behoeve van haar achterban van 1,5 miljoen beleggers.

IEX Group gaat in de tweede helft van 2017 verdere concrete stappen zetten ter versterking en ontwikkeling van de verschillende pijlers in het kader van de implementatie van de strategie. Bij de uitbreiding van de dienstverlening is mogelijk sprake van vergunningplichtige activiteiten. In dat kader is een vergunningstraject opgestart.

IEX Group zal beleggers periodiek op de hoogte houden over de voortgang van de uitrol van de nieuwe strategie.

Vooruitzichten voor 2017

IEX Group verwacht dat in de rest van dit jaar de kosten nog voor de baten uit zullen gaan. De groei van de omzet en marge uit nieuwe activiteiten zal naar verwachting in eerste instantie niet zodanig zijn dat daarmee de investeringen volledig kunnen worden gedekt. Ten behoeve van de financiering van verdere groeistappen wordt de mogelijkheid tot plaatsing van een (converteerbare) obligatie onderzocht. Uitgangspunten in dit kader zijn: lage financieringslasten en een zo beperkt mogelijke verwatering van aandeelhouderswaarde.

IEX Group streeft naar een winstniveau (in termen van EBITDA) van 2 miljoen euro in 2020.

Lees het volledige verslag op www.iexgroup.nl