IEX Group rolt nieuwe strategie uit

IEX Group NV, de leidende partij op het gebied van online beleggersinformatie in de Benelux, is verheugd nadere informatie te kunnen bekendmaken omtrent haar missie, strategie en doelstellingen.

Assortiment beleggingsmogelijkheden & beste content

Ten tijde van de beursgang van IEX Group (januari 2016) is aangegeven dat IEX Group zich richt op het uitbreiden van het diensten- en productenpakket met aanvullende informatiediensten en financiële diensten. De missie van IEX Group is om een breed assortiment aan beleggingsmogelijkheden te ontsluiten voor beleggers én om de beste content aan beleggers ter beschikking te stellen ten behoeve van goede, verantwoorde beleggingsbeslissingen.

Beleggen belangrijk bij eigen vermogensopbouw

IEX verwacht dat particulieren in toenemende mate zelf zullen moeten zorgdragen voor vermogensopbouw en dat beleggen – mede tegen de achtergrond van de zeer lage rentestand – een belangrijker rol zal gaan innemen. In dat kader streeft IEX Group ernaar om directe beleggingsproducten en beleggingsfaciliteiten aan te bieden via digitale en mobiele platforms. Vanuit haar positie als fintech-onderneming en marktleider op het gebied van beleggingsinformatie voor de Nederlandse en Belgische belegger, is IEX Group bij uitstek in staat om die beleggingsproducten te creëren en te ontsluiten ten behoeve van haar achterban van 1,5 miljoen beleggers.

 

Deze ontwikkelingen moeten leiden tot:

-nieuwe solide businesspijlers

-substantiële omzet- en winstgroei in de komende vijf jaar 

-een significante afname van de afhankelijkheid van de (volatiele) advertentiemarkt.

Winstdoelstelling 2020

IEX Group streeft naar een winstniveau (in termen van ebitda) van 2 miljoen euro in 2020. 

IEX Group verwacht dat dit jaar de kosten nog voor de baten uit zullen gaan. De groei van de omzet en marge uit nieuwe activiteiten zal naar verwachting in eerste instantie onvoldoende zijn om de kosten te dekken. Ten behoeve van de financiering van verdere groeistappen wordt de mogelijkheid tot plaatsing van een (converteerbare) obligatie onderzocht. Uitgangspunten in dit kader zijn: lage financieringslasten en zo min mogelijk verwatering van aandeelhouderswaarde.

IEX Group gaat in de tweede helft van 2017 de eerste concrete stappen zetten in het kader van de implementatie van de nieuwe strategie: 

-Het aanbieden van multi-channel betaalde content diensten;

-Lancering van een platform voor cryptocurrencies;

-Samenwerking en krachtenbundeling op de advertentiemarkten en content distributie;  

-Het koppelen van transactie- en portefeuilledata aan content oplossingen en diensten;

-Het faciliteren van het direct aanbieden van eenvoudige beleggingsproducten voor een breed publiek. 

Betaalde content diensten

In de zomer van 2017 start IEX Group met een premium content dienst voor particuliere beleggers, te beginnen met haar eigen ledenbestand. Deze content diensten bestaan onder meer uit concrete beleggingstips, modelportefeuilles en analyses van een eigen team van ervaren beleggers en beleggingsanalisten. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijke overnames van betaalde informatiediensten om deze activiteit verder te doen groeien.

Cryptocurrencies en Blockchain

IEX Group is in een vergevorderd stadium om Nederlandse beleggers toegang te bieden tot de markt van cryptocurrencies (zoals Bitcoin) via een eigen platform. Hiermee wordt IEX Group de eerste serieuze partij in Nederland die de combinatie van relevante content en toegang tot Blockchain aanbiedt.

Samenwerking op advertentiemarkten 

IEX Group gaat een samenwerking aan met een internationaal uitgeversconcern inzake de benadering van de advertentiemarkt. Gezamenlijk wordt een sterkere positie gecreëerd die een betere monetization oplevert van de unieke positie waarover IEX Group beschikt. 

Transactie en portefeuilledata

IEX Group streeft ernaar om eind 2017 een eerste koppeling creëren tussen transactie- en portefeuillegegevens van beleggers met relevante content inzake koop/verkoopsignalen, updates en analistenadviezen voorvloeiend uit de eerder genoemde content adviezen. Hiermee is IEX Group pionier in Nederland en speelt IEX Group in op de aankomende PSD2 (Payment Services Directive II) die per 1 januari 2018 ingaat. 

Simpele Beleggingsproducten

Momenteel wordt onderzocht om in samenwerking met derden relatief inactieve beleggers te interesseren voor directe, eenvoudige, transparante en kostenefficiënte beleggingsproducten die via IEX platforms worden aangeboden. 

Bij de uitbreiding van de dienstverlening is mogelijk sprake van vergunningsplichtige activiteiten. In dat kader is een vergunningstraject gestart.

IEX Group zal beleggers periodiek op de hoogte houden omtrent de voortgang van de uitrol van de nieuwe strategie.

 


 

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.

P.T.B.M. van Sommeren, CEO

Telefoon +31(20) 435 21 70

e-mail: ir@iexgroup.nl

Over IEX Group N.V.

IEX Group heeft een bereik van 1,5 miljoen beleggers, van wie 1,25 miljoen in Nederland en circa 250.000 in België. IEX Group beschikt over sterke merken in de Nederlandse markt waaronder voor het particuliere segment onder meer: IEX, Belegger, DeBeurs, Eurobench, Participaties en IEXGeld. Op de Belgische markt is IEX Group actief met Beursduivel. IEXProfs richt zich op het professionele segment.

 

 

Meer informatie vindt u op www.iexgroup.nl