IEX Group publiceert jaarcijfers

 Persbericht

 Amsterdam, 29 april 2016

 

IEX Group publiceert jaarcijfers 

IEX Group is sinds 5 januari 2016 genoteerd op Euronext middels een reverse listing. De cijfers over 2014 hebben betrekking op MTY Holdings en zijn derhalve niet maatgevend. 

In de geconsolideerde jaarrekening van IEX Group zijn de vennootschappelijke cijfers van IEX Media en Value8 Media Group opgenomen vanaf 1 april 2015. De omzet wordt grotendeels gerealiseerd door verkoop van marketing communicatie en media oplossingen aan de sectoren zakelijke en financiële dienstverlening. IEX Group heeft in 2015, gecorrigeerd voor de eenmalige kosten van de beursgang, een resultaat na belastingen van EUR 174 duizend behaald. Na aftrek van de kosten van de beursgang er is een negatief resultaat van EUR 717 duizend. 

Voor de volledige jaarcijfers verwijzen wij naar de gepubliceerde jaarrekening. Deze is in digitale vorm beschikbaar op de website van de vennootschap. www.iexgroup.nl. De jaarrekening zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IEX Group worden voorgelegd ter goedkeuring en vaststelling. 

 

Vooruitzichten 2016 

IEX Group heeft voor 2016 de ambitie om nieuwe (informatie-)producten en diensten te ontwikkelen en te ontsluiten richting haar beleggende achterban. Daarnaast zal er verdere integratie van de samengevoegde bedrijfsonderdelen vanuit IEX Media en Value8 media plaatsvinden. Tevens zal een juridische fusie zal plaatsvinden van Value8 Media, IEX Media en Beursexpres. De strategie van IEX Group is gericht op versterking en verbreding van de (informatie-) dienstverlichting richting de Nederlandse en Belgische belegger. IEX Group verwacht in 2016 belangrijke stappen te zetten ter invulling van deze strategie. 

 

Pdf icon Download persbericht