IEX versnelt groei in 2022

IEX versnelt groei in 2022

IEX Group heeft haar resultaten in 2022 verder weten te verbeteren. Dat blijkt uit de voorlopige jaarcijfers over het boekjaar 2022 die IEX Group vandaag publiceert. De omzet van IEX Group steeg in 2022 met 14 procent tot 5,25 miljoen euro; het bedrijfsresultaat (EBITDA) nam toe van 1,32 tot 1,48 miljoen euro. De advertentie-inkomsten stegen door de partnerships met onze adverteerders en zakelijke relaties. Het aantal betalende content-abonnees is in 2022 verder gestegen van 11.200 naar 12.150, een toename van ruim 8%.

IEX Group wist de positieve lijn van 2021, ondanks de sterke impact van de oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en stijgende rentes voort te zetten. IEX Group heeft in 2022 een nettowinst behaald van 1,05 miljoen euro (0,65 miljoen euro in 2021). Als gevolg van de resultaatontwikkeling is er weer sprake van een positief eigen vermogen bij IEX Group.

Hieronder zijn de hoogtepunten van 2022 weergegeven.

 

RESULTATEN

 • De omzet nam toe van 4,50 naar 5,25 miljoen euro, een stijging van 14 procent

 • Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg van 1,32 naar 1,48 miljoen euro, een stijging met 12 procent

 • De EBIT steeg van 1,10 miljoen naar 1,25 miljoen euro, een stijging van 14 procent

 • De nettowinst kwam uit op 1,05 miljoen euro, tegen 0,65 miljoen euro een jaar eerder, een stijging van 62 procent

   

PER AANDEEL

 • De winst per aandeel kwam in 2022 uit op 27 eurocent tegen 16,5 eurocent in 2021.

 • Voorgesteld wordt om nog geen dividend uit te keren en de winst toe te voegen aan de reserves. Er zijn nog volop mogelijkheden om onze middelen winstgevend te investeren.

 

ADVERTENTIES

 • 2022 was een exceptioneel jaar voor de direct sales omzet van IEX. Door Covid waren de directe adverteerders in 2020 en 2021 behoorlijk terughoudend om te investeren in advertising, maar in 2022, waren zeer veel merken actief.

 • De IEX Beleggersdag op 1 juli 2022 was voor veel commerciële partners een belangrijk moment om zichzelf te profileren richting particuliere beleggers. Met 1.200 bezoekers en een zestiental partners uit de financiële wereld, leverde dit een positieve bijdrage aan de behaalde resultaten van IEX.

   

PREMIUM

 • IEX biedt voor particuliere beleggers professionele beleggingsanalyses en adviezen tegen een zeer scherpe vergoeding. In 2022 is er verder geïnvesteerd in de kwaliteit van de content, waaronder de introductie van drie nieuwe modelportefeuilles. Daarnaast is het IEX Magazine volledig vernieuwd en geherpositioneerd als IEX Expert.

 • Het aantal betalende content-abonnees is in 2022 gestegen van 11.200 naar 12.150.

 • Door het vertrek van het Hoofd Premium is in december 2022 een vacature ontstaan. IEX Group heeft Peter Paul de Vries bereid gevonden om IEX Premium tijdelijk – als gedelegeerd commissaris – van advies en ondersteuning te voorzien.

   

PLATFORM

 • Er is in 2022 flink geïnvesteerd in het vernieuwen van de IEX platformen. Voor de IEX Beleggersdag is een nieuwe huisstijl en website (IEXbeleggersdag.nl) ontwikkeld, de corporate website IEXgroup.nl voor investeerders is geheel vernieuwd, alsmede de website voor de adverteerdersmarkt IEXmedia.nl. Hiermee is de uitstraling verder geprofessionaliseerd en brengen we de informatie beter over aan de bezoekers.

 • Als laatste hebben we in december 2022 de website Tostrams.nl geheel met alle proposities vernieuwd. Tostrams met analyses en kooptips gebaseerd op een technische analyse volgt meer dan 500 aandelen en indexen en is duidelijk complementair aan de fundamentele analyses van IEX.

 
VERWACHTINGEN

 • De financiële resultaten van IEX blijven afhankelijk van het beursklimaat, de volatiliteit, het economische marktsentiment en het vertrouwen van retailbeleggers. Die afhankelijkheid noopt tot voorzichtigheid bij het doen van concrete voorspellingen op korte termijn.

 • IEX verwacht dat de huidige uitgangspositie uitstekende kansen biedt om omzet en winstgevendheid op middellange termijn verder te doen groeien.


* In het persbericht zijn de voorlopige jaarcijfers 2022 weergegeven. De term ‘voorlopige’ impliceert dat de definitieve jaarcijfers kunnen afwijken van de voorlopige cijfers. Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast. Door een capaciteitsprobleem in de accountancy-sector heeft IEX Group op dit moment geen oob-accountant. IEX Group blijft zich inspannen om een oob-accountant te contracteren.