Groeiend IEX verbetert winstgevendheid

GROEIEND IEX VERBETERT WINSTGEVENDHEID

IEX Group heeft haar resultaten in 2021 aanzienlijk weten te verbeteren. De omzet steeg met 8,7 procent tot 4,5 miljoen euro; het bedrijfsresultaat (EBITDA) nam nog sterker toe van 0,68 tot 1,32 miljoen euro. De advertentie-inkomsten stegen door de goede partnerships met onze adverteerders en zakelijke relaties. Ook de focus op de betaalde analyses van IEX Premium had effect: Het aantal betalende content-abonnees is in 2021 aanzienlijk gestegen van 8.800 naar 11.200, een toename van ruim 27%.

In 2020 wist IEX, ondanks de sterke impact van Corona op adverteerders, de schade beperkt te houden. Toen werd een positief bedrijfsresultaat behaald van 0,68 miljoen euro en kwam het nettoresultaat bijna op break-even uit (-0,13 miljoen euro). In 2021 werd de opgaande lijn krachtig voortgezet.

De goede resultaten over 2021 werden behaald ondanks de extra investeringen in de technologie (platformen) en organisatie. Daardoor verstevigt IEX haar positie als hét medium dat beleggers direct informeert over ontwikkelingen in de beurswereld. Sinds 1 juli 2021 zitten we ook fysiek met onze neus op de beurs en is het groeiende team van IEX-experts gehuisvest in Amsterdamse beursgebouw op Beursplein 5.

Hieronder zijn de hoogtepunten van 2021 weergegeven.

RESULTATEN

 • De omzet nam toe van 4,14 naar 4,50 miljoen euro, een stijging van 8,7 procent
 • Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg van 0,68 naar 1,32 miljoen euro, een stijging met 94,1 procent
 • De EBIT verdubbelde ruim van 0,46 miljoen naar 1,10 miljoen euro
 • De nettowinst kwam uit op 0,65 miljoen euro, tegen -0,13 miljoen euro een jaar eerder

PER AANDEEL

 • De winst per aandeel kwam in 2021 uit op 16,5 eurocent tegen -3,3 eurocent een jaar eerder.
 • Voorgesteld wordt om nog geen dividend uit te keren en de winst toe te voegen aan de reserves. Er zijn nog volop mogelijkheden om onze middelen winstgevend te investeren.

ADVERTENTIES

 • IEX heeft haar positie als leidend online platform voor de Nederlandse en Belgische belegger in 2021 versterkt. Beleggers zijn bij IEX (en de andere merken) direct op de hoogte over ontwikkelingen op de beurs, bij beursgenoteerde bedrijven en waarderen de toegevoegde waarde van IEX.
 • IEX heeft in 2021 een groeiend aantal adverteerders en partners geholpen bij hun marketing richting beleggers en het winnen van nieuwe klanten. In de loop van 2021 verminderde de aan Corona gerelateerde terughoudendheid. Adverteren bij IEX loont.

PREMIUM

 • IEX biedt voor particuliere beleggers professionele beleggingsanalyses en adviezen tegen een zeer scherpe vergoeding. De kwaliteit is in 2021 duidelijk toegenomen en dat wordt, getuige het klantentevredenheidsonderzoek, door de abonnees gewaardeerd. De inzet is onze abonnees nog beter te bedienen.
 • Het aantal betalende content-abonnees is in 2021 aanzienlijk gestegen van 8.800 naar 11.200, een toename van ruim 27%. 

TECHNOLOGIE

 • In de eerste helft van 2021 is het platform IEX.nl vernieuwd, waarbij de Premium content een prominentere rol heeft gekregen. Ook de IEX app is geheel vernieuwd.
 • In juni 2021 is onze geheel vernieuwde IEX Markt Monitor geïntroduceerd, die door gebruikers tailormade kan worden ingesteld aan de hand van de te volgen aandelen of markten.
 • Voorts heeft IEX geïnvesteerd in een nieuw CRM systeem waarmee wij nog beter in staat zijn om onze klantdata op een veilige manier te managen, sales en orderprocessen te structureren en onze klanten te informeren over ontwikkelingen binnen onze organisatie.

VERWACHTINGEN

 • IEX is en blijft afhankelijk van het beursklimaat en de volatiliteit van de markten. Dat maakt het doen van concrete voorspellingen op korte termijn minder makkelijk.
 • 2021 heeft laten zien dat IEX de juiste strategische weg is ingeslagen, met stijgende omzet en winst tot gevolg.
 • IEX verwacht dat de huidige uitgangspositie uitstekende kansen biedt om omzet en winstgevendheid op middellange termijn verder te doen groeien.

 

De volledige jaarcijfers 2021 zullen beschikbaar worden gesteld via de website.

 

Voor nadere informatie:

--

IEX Group N.V.

M. Termeer - CEO

Telefoon +31(20) 435 21 70

e-mail: ir@iexgroup.nl