Aandeelhoudersinformatie

IEX Group is een aan Euronext Amsterdam genoteerde naameloze vennootschap. Het tickersymbool is IEX en de ISIN-code is NL0010556726.

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.800.000 euro verdeeld in:

  • a. 6.000.000 aandelen A van nominaal € 0,10 elk;
  • b. 10.000.000 aandelen B van nominaal € 0,10 elk, en
  • c. 2.000.000 cumulatief financieringspreferente aandelen C van nominaal € 0,10 elk.

De aandelen A luiden op naam. De aandelen B en C luiden, ter keuze van de houder, aan toonder of op naam. Zij luiden aan toonder, tenzij de aandeelhouder te kennen geeft dat hij een aandeel op naam wenst. De algemene vergadering kan besluiten houders van aandelen A het recht tot omzetting (conversie) van een aandeel A in een aandeel B te verlenen.

Geplaatst kapital

Het geplaatst kapitaal bedraagt 393.111,30 euro. Bestaande uit 270.000 aandelen A en 3.661.013 aandelen B.

Wet Melding Zeggenschap
Ingevolge de Wet Melding Zeggenschap (WMZ) zijn aandeelhouders van een Nederlands bedrijf verplicht de AFM te informeren indien zij een belang in het aandelenkapitaal van dat bedrijf houden van meer dan 3%. Onderstaande aandeelhouders hebben gemeld dat zij een belang hielden van meer dan 3% in het aandelenkapitaal van IEX Group N.V.

Value8 N.V. 32,10%
H.P.Th. Veldhuijzen van Zanten 18,22%
P.P.F. de Vries 12,35%
J.P. Visser 11,09%
P.C. van Leeuwen 6,46%
G.P. van Lanschot 5,83%