CORPORATE GOVERNANCE

IEX Group hecht aan een goede verstandhouding met haar kapitaalverschaffers en staat open voor hun adviezen en suggesties. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders biedt ons de gelegenheid met onze kapitaalverschaffers van gedachten te wisselen. Wij streven naar het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn.

Op 8 december 2016 is de herziene versie van de Code gepubliceerd, die met ingang van het boekjaar 2017 van toepassing is. De naleving van de herziene Code, alsmede een motivatie van afwijkingen daarvan, is opgenomen in de Corporate Governance Verklaring in het jaarverslag van de onderneming.

Onze vennootschap onderschrijft in zijn algemeenheid de aanbevelingen van de Nederlandse Corporate Governance Code (“Code”) en streeft ernaar om, voor zover voor haar redelijkerwijs mogelijk, aan relevante aanbevelingen uitvoering en invulling te geven.

Van de inhoud van de Klokkenluidersregeling, de Statuten, de Gedragscode en het Beleid inzake bilaterale contacten met aandeelhouders kunt u kennis nemen door het desbetreffende hieronder weergegeven document te openen.