AVA IEX Group 2021

AVA IEX Group 2021

IEX Group N.V. (IEX) maakt de stemuitslagen bekend van de op woensdag 30 juni 2021 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

De AVA van IEX stemde met 100,00 % voor de volgende agendapunten:

 • Vaststelling jaarrekening 2019/2020.
 • Adviserende stem beloningsverslag.
 • Voorstel tot het verlenen van decharge aan het lid van de uitvoerende bestuurders.
 • Voorstel tot het verlenen van decharge aan de niet-uitvoerende bestuurders.
 • Voorstel tot het wijzigen van de statuten van de Vennootschap, betreffende de wijziging van one-tier Board naar two-tier Board met een Bestuur en een Raad van Commissarissen.
 • Voorstel tot benoeming van de heer M. Termeer tot lid van de Raad van Bestuur en CEO voor een periode van 4 jaar tot de AVA van 2025.
 • Voorstel tot benoeming van de heer P.P.F. de Vries tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 4 jaar tot de AVA van 2025.
 • Voorstel tot benoeming van de heer G.P. Hettinga tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 4 jaar tot de AVA van 2025.
 • Voorstel tot benoeming van de heer P.Th.B.M. van Sommeren tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 4 jaar tot de AVA van 2025.
 • Aanwijzing tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan
 • Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten.
 • Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan het Bestuur en Raad van Commissarissen tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
 • Voorstel om het Bestuur en Raad van Commissarissen te machtigen voor een periode van 10 maanden een accountant te benoemen.
 • In de vergadering was 26,01 procent van het uitstaande aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd.

Voor de volledige agenda en de toelichting op de agenda wordt verwezen naar de website www.iexgroup.nl. 

 

---

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.

Mark Termeer, CEO

Telefoon +31(20) 435 21 70

e-mail: ir@iexgroup.nl