Nieuwe 7% obligatie: IEX versterkt eigen vermogen

Nieuwe 7% obligatie

IEX versterkt eigen vermogen

IEX is verheugd dat zij een pakket van stappen kan presenteren waardoor de financiële positie van IEX Group aanmerkelijk verbetert en de rentelasten zullen afnemen. 


Nadat eerder dit jaar de verhandelbaarheid van de gewone aandelen IEX Group NV is verbeterd door een verdubbeling van de free float, worden nieuwe stappen gezet om de groei en ontwikkeling van het IEX Group te ondersteunen.

IEX Group is voornemens de volgende vier stappen te effectueren:

 • Conversie
  Een deel van de door Value8 verstrekte lening wordt omgezet in aandelen IEX. Dit betreft een bedrag van afgerond 529.000 euro dat tegen een koers van 1,96 euro per aandeel zal worden omgezet in 270.000 gewone aandelen IEX Group N.V. De prijs van 1,96 euro per aandeel is gelijk aan de gemiddelde koers over 2020 tot en met eind november 2020.
 • Eigen vermogen lening
  Het restant van deze lening (hoofdsom circa 0,7 miljoen euro) wordt, indien deze ultimo 2020 niet is afgelost, inclusief de openstaande rente omgezet in een achtergestelde lening die op basis van de leningsvoorwaarden kwalificeert als eigen vermogen. In dat geval (ultimo 2020 niet afgelost) zullen ook maximaal 0,5 miljoenwarrants uitgegeven worden aan Value8 (looptijd 3 jaar, uitoefenkoers 1,96 euro). De positie van bestaande en nieuwe obligatiehouders IEX zal door deze achterstelling sterk verbeteren.
 • Nieuwe obligatie
  Er zal een nieuwe obligatielening worden uitgegeven met een beoogde opbrengst van tussen 500.000 en 1,5 miljoen euro. De lening heeft een looptijd van 5 jaar en draagt een rente van 7 procent. IEX is voornemens om met de opbrengst van de obligatielening een deel van de door Value8 verstrekte lening af te lossen en verder te investeren in groei.
 • Overdracht vastgoed
  Het vastgoed van IEX zal worden overgedragen aan Value8, waarmee tevens de vastgoedlening (groot 0,8 miljoen euro) zal komen te vervallen.


Deze stappen hebben de volgende positieve gevolgen:

 • Versterking van het eigen vermogen
  Als gevolg van de hierboven beschreven stappen zal het eigen vermogen naar verwachting stijgen. Dit effect bedraagt naar verwachting tussen de 0,5 en 1,1 miljoen euro.
 • Afname van leningen met 1,5 miljoen euro
  De positie uitstaande rentedragende leningen zal dalen met circa 1,5 miljoen euro.
 • Verlaging van de rentelasten
  De jaarlijkse rentelasten zullen naar verwachting met 100.000 euro per jaar dalen.

Nadat eerder dit jaar de free float is verdubbeld, wordt nu de volgende stap gezet om meer beleggers te betrekken bij de onderneming. De bestaande obligatielening wordt opnieuw geopend en beleggers krijgen de mogelijkheid om op deze obligaties in te schrijven.

Het motto van IEX is ‘van beleggers voor beleggers’. Dat motto brengen we dagelijks in de praktijk. De gebruikers van onze website en onze diensten kunnen deelnemen in IEX via de op de beurs van Euronext Amsterdam verhandelbare gewone aandelen en/of via obligaties IEX Group met een aantrekkelijk rentepercentage.

IEX Group verwacht binnen 3 weken nadere informatie te verstrekken over de effectuering van de hierboven beschreven stappen.

IEX Group NV
Het bestuur


Er wordt op gewezen dat de beleggen, zowel in aandelen als in obligaties IEX Group, risico’s met zich meebrengt.

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.
Mark Termeer, Managing Director
Telefoon +31(20) 435 21 70
e-mail: ir@iexgroup.nl
website:obligaties.iex.nl