Mededelingen governance

Mededelingen governance

 

IEX Group NV informeert aandeelhouders over de ontwikkelingen op governance gebied.

In het persbericht over de jaarcijfers van 30 april 2020 is aangegeven dat IEX Group overweegt om de structuur te wijzigen van one-tier naar een two-tier structuur met een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. Een voorstel tot structuurwijziging zal op korte termijn aan aandeelhouders worden voorgelegd.

Sinds 1 september 2020 wordt de onderneming geleid door Mark Termeer. De board is tevreden over de nieuwe managing director en de wijze waarop hij leidinggeeft aan de organisatie. In dat kader kan worden meegedeeld dat de board van IEX Group voornemers is om de heer Termeer te benoemen tot lid van het bestuur.

In het kader van huidige bestuurssamenstelling kan tevens worden meegedeeld dat de heer Rietvelt heeft meegedeeld om persoonlijke redenen terug te treden als niet-uitvoerend bestuurder. Daardoor zal het bestuur uit drie personen komen te bestaan. Het bestuur spreekt zijn dank uit voor de plezierige en harmonieuze samenwerking, en voor de bijdrage die de heer Rietvelt heeft geleverd in een belangrijke transitiefase (overgang naar nieuwe managing director). Wij wensen hem persoonlijk veel succes met zijn verdere zakelijke activiteiten. 

Het voorstel voor wijziging van de statutaire governancestructuur alsmede het voorstel tot benoeming van de heer Termeer zullen worden geagendeerd op een buitengewone aandeelhoudersvergadering die naar verwachting in het eerste kwartaal 2021 zal worden gehouden. 

 

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.

Mark Termeer, Managing Director

Telefoon +31(20) 435 21 70

E-mail: ir@iexgroup.nl