Raad van Bestuur

IEX Group hanteert een one-tier board. Dit bestaat uit een uitvoerend bestuurder en niet-uitvoerende bestuurders. De niet uitvoerende bestuurders hebben tot taak om toezicht te houden op het beleid van de uitvoerend bestuurder en op de algemene zaken binnen de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Eventueel aandelenbezit van bestuurders, zowel uitvoerende als niet uitvoerende, is ter belegging op de lange termijn. Slechts natuurlijke personen kunnen deel uitmaken van het bestuur.

Huidige Raad van Bestuur

Peter van Sommeren (niet uitvoerend bestuurder)
Peter van Sommeren (uitvoerend bestuurder)De heer P.Th.B.M. van Sommeren (1965, Nederlandse nationaliteit) is sinds 2004 verbonden aan IEX, van 2006 tot en met augustus 2020 als CEO. Daarvoor is hij 11 jaar werkzaam geweest bij Reed Business (RELX) in diverse functies. De heer Van Sommeren heeft Bedrijfseconomie gestudeerd in Rotterdam en een Postdoctorale Business Strategy Course gevolgd in Groningen. Dhr. van Sommeren is na het terugtreden als CEO aangebleven als niet uitvoerend bestuurder van IEX Group. Dhr. van Sommeren heeft een (indirect) belang in IEX Group.

Gerben Hettinga (niet uitvoerend bestuurder)
Gerben Hettinga (niet uitvoerend bestuurder)Drs. G.P. Hettinga (1977, Nederlandse nationaliteit) is sinds 2008 bestuurder van Value8 NV dat genoteerd staat op Euronext Amsterdam. De heer Hettinga heeft in 2001 zijn studie Bedrijfskunde van de Financiële Sector aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgerond. In de periode van juni 2001 tot september 2008 is hij werkzaam geweest bij de Vereniging van Effectenbezitters, laatstelijk als hoofd economische zaken. De heer Hettinga is commissaris bij het beursgenoteerde NV Dico International. Voorts is de heer Hettinga bestuurder van het Belgische Sucraf. Eerder was hij commissaris bij diverse beursfondsen, EDCC (2009-2011), Lavide Holding (mei 2013- mei 2014) en Novisource NV (eind 2013- medio 2014) en de rechtsvoorganger van Novisource NV (juli 2011-feb. 2012).

Peter Paul de Vries (niet uitvoerend bestuurder)
Peter Paul de Vries (niet uitvoerend bestuurder)Drs. P.P.F. de Vries (1967, Nederlandse nationaliteit) is bestuursvoorzitter en grootaandeelhouder van Value8. Daarnaast is de heer De Vries lid van de Raad van Commissarissen van Euronext Amsterdam NV en SnowWold NV alsmede bestuursvoorzitter van IEX Group NV en NV Dico International. Voorts is de heer De Vries bestuurder van het Belgische Sucraf. De heer De Vries studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1985-1991). Van oktober 1989 tot en met oktober 2007 was hij werkzaam bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), de laatste twaalf jaar als directeur. De heer De Vries was kernlid van de CommissieTabaksblat (2003-2004), voorzitter van de pan-Europese organisatie van aandeelhoudersverenigingen Euroshareholders (2005-2010), lid van het Market Participants Panel van de pan-Europese beurstoezichtorganisatie CESR (2003-2010). Voorts was hij commissaris van EDCC (2009-2011) en gedurende 2011-2014 diverse perioden bestuurder van de rechtsvoorgangers van Novisource NV.

Directie

Mark Termeer (Managing Director)
Mark Termeer (uitvoerend bestuurder)Dhr. Termeer (1967, Nederlandse nationaliteit) is per 1 september 2020 toegetreden als Managing Director van IEX Group. Hij geeft vanaf die datum leiding aan de IEX organisatie en heeft als missie de positie van het bedrijf dat gespecialiseerd is in online beleggingsinformatie in Nederland en België te versterken en uit te breiden. Termeer heeft jarenlange ervaring in de mediasector, onder meer in directiefuncties bij Sijthoff Media en DPG Media. Hij heeft veel relevante ervaring op het gebied van transformatie van media naar online en de bouw van online communities.

Rooster van aftreden

Aangetreden Benoemd voor
Niet uitvoerend bestuurder P.Th.B.M van Sommeren 07-08-2020 4 jaar
Niet uitvoerend bestuurder P.P.F. de Vries 27-12-2019 4 jaar
Niet uitvoerend bestuurder G.P. Hettinga 27-12-2019 4 jaar

Tijdens de op vrijdag 27 december 2019 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders hebben alle aanwezigen unaniem ingestemd met de voorgestelde agendapunten: wijziging van de statuten en herbenoeming van bestuurders. De statutenwijziging omhelst de verlenging van het boekjaar 2019.