Raad van Bestuur

IEX Group hanteert een one-tier board. Dit bestaat uit een uitvoerend bestuurder en niet-uitvoerende bestuurders. De niet uitvoerende bestuurders hebben tot taak om toezicht te houden op het beleid van de uitvoerend bestuurder en op de algemene zaken binnen de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Eventueel aandelenbezit van bestuurders, zowel uitvoerende als niet uitvoerende, is ter belegging op de lange termijn. Slechts natuurlijke personen kunnen deel uitmaken van het bestuur.

Huidige Raad van Bestuur

Peter van Sommeren (uitvoerend bestuurder)
Peter van Sommeren (uitvoerend bestuurder) De heer P.Th.B.M. van Sommeren (1965, Nederlandse nationaliteit) is sinds 2004 verbonden aan IEX, vanaf 2006 als CEO. Daarvoor is hij 11 jaar werkzaam geweest bij Reed Business (RELX) in diverse functies. De heer Van Sommeren heeft Bedrijfseconomie gestudeerd in Rotterdam en een Postdoctorale Business Strategy Course gevolgd in Groningen. De heer Van Sommeren heeft momenteel geen nevenfuncties bij andere bedrijven. De heer Van Sommeren heeft een (indirect) belang in IEX Group.

Jean-Paul van Oudheusden (uitvoerend bestuurder)
Jean Paul van Oudheusden (uitvoerend bestuurder) De heer Van Oudheusden begon na zijn studie econometrie aan de Erasmus Universiteit als managementtrainee bij ABN Amro. Na drie jaar werkzaam te zijn geweest op de afdeling Vermogensbeheer werkte hij zich op de dealing room al snel op tot managing director Private Investor Products. Bij ABN Amro en het latere RBS was hij een van de drijvende krachten achter de introductie van de turbo en de AEX-obligaties in de Benelux. In 2013 stapte hij over naar BinckBank waar hij als hoofd Business Development verantwoordelijk was voor de transitie naar een provisievrij verdienmodel en de shift naar mobiele gebruikers. Daarnaast begeleidde hij de migratie van de SNS Fundcoach portefeuilles naar Binckbank. Sinds 1 november 2016 is hij COO in dienst bij IEX Group N.V. De heer Van Oudheusden heeft geen belang in IEX Group.

Hans-Poul Veldhuijzen van Zanten (niet uitvoerend bestuurder)
Hans-Poul Veldhuijzen van Zanten (niet uitvoerend bestuurder) De heer H.P.Th. Veldhuijzen van Zanten (1969, Nederlandse nationaliteit) is sinds 2000 verbonden aan IEX als ‘Director of Strategy and Technology’ De heer Veldhuijzen van Zanten heeft een technische achtergrond getuige de studies aan de TU Delft (Mechanical Engenering en Chemical Technology) en Erasmus Universiteit (Informatica). Sinds 1989 is de heer Veldhuijzen van Zanten actief als ondernemer en investeerder in diverse bedrijven. De heer van Veldhuijzen van Zanten heeft een (indirect) belang in IEX Group.

Gerben Hettinga (niet uitvoerend bestuurder)
Gerben Hettinga (niet uitvoerend bestuurder) Drs. G.P. Hettinga (1977, Nederlandse nationaliteit) is sinds 2008 bestuurder van Value8 NV dat genoteerd staat op Euronext Amsterdam. De heer Hettinga heeft in 2001 zijn studie Bedrijfskunde van de Financiële Sector aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgerond. In de periode van juni 2001 tot september 2008 is hij werkzaam geweest bij de Vereniging van Effectenbezitters, laatstelijk als hoofd economische zaken. De heer Hettinga is commissaris bij het beursgenoteerde NV Dico International. Voorts is de heer Hettinga bestuurder van het Belgische Sucraf. Eerder was hij commissaris bij diverse beursfondsen, EDCC (2009-2011), Lavide Holding (mei 2013- mei 2014) en Novisource NV (eind 2013- medio 2014) en de rechtsvoorganger van Novisource NV (juli 2011-feb. 2012).

Peter Paul de Vries (niet uitvoerend bestuurder)
Peter Paul de Vries (niet uitvoerend bestuurder) Drs. P.P.F. de Vries (1967, Nederlandse nationaliteit) is bestuursvoorzitter en grootaandeelhouder van Value8. Daarnaast is de heer De Vries lid van de Raad van Commissarissen van Euronext Amsterdam NV en SnowWold NV alsmede bestuursvoorzitter van IEX Group NV en NV Dico International. Voorts is de heer De Vries bestuurder van het Belgische Sucraf. De heer De Vries studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1985-1991). Van oktober 1989 tot en met oktober 2007 was hij werkzaam bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), de laatste twaalf jaar als directeur. De heer De Vries was kernlid van de CommissieTabaksblat (2003-2004), voorzitter van de pan-Europese organisatie van aandeelhoudersverenigingen Euroshareholders (2005-2010), lid van het Market Participants Panel van de pan-Europese beurstoezichtorganisatie CESR (2003-2010). Voorts was hij commissaris van EDCC (2009-2011) en gedurende 2011-2014 diverse perioden bestuurder van de rechtsvoorgangers van Novisource NV.

Rooster van aftreden

Aangetreden Benoemd voor
Uitvoerend bestuurder P.Th.B.M van Sommeren 31-12-2015 4 jaar
Uitvoerend bestuurder J.P. van Oudheusden 30-12-2016 4 jaar
Niet uitvoerend bestuurder H.P.T. Veldhuijzen van Zanten 31-12-2015 4 jaar
Niet uitvoerend bestuurder P.P.F. de Vries 31-12-2015 4 jaar
Niet uitvoerend bestuurder G.P. Hettinga 31-12-2015 4 jaar