Oproep AVA IEX Group N.V.

Amsterdam, 29 juni 2020

 

Mededeling IEX Group N.V.

 

IEX Group N.V. deelt mede dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zal plaatsvinden op vrijdag 7 augustus 2020. De oproeping voor de AVA is, inclusief agenda en bijlagen, beschikbaar op de website: www.iexgroup.nl.


Aan de AVA wordt voorgesteld om de heren Rietvelt en Van Sommeren te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder. De heer Van Sommeren (huidig CEO) is bereid gevonden om de CEO-functie tot uiterlijk 1 oktober 2020 vervullen.

 

IEX Group N.V.

 

 

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.

P.T.B.M. van Sommeren, CEO

Telefoon +31(20) 435 21 70

e-mail: ir@iexgroup.nl