IEX boekt positieve EBITDA in Q4 2019

Groeiend aantal Premium-abonnees

IEX boekt positieve EBITDA in Q4 2019

 

Hoofdpunten kalenderjaar 2019*

Bedrijfsmatig:

 • Stijging aantal abonnees contentdiensten naar 6.100
 • Versterking positie door overname:
  • Beurs.nl
  • Beleggen.nl
  • Beursgorilla.nl
 • Succesvol programma kostenreductie.

Financieel:

 • Omzet 2019: 3,93 miljoen euro, onderliggend stabiel
 • Lichte verbetering EBITDA tot -0,6 miljoen
 • EBITDA tweede jaarhelft breakeven, vierde kwartaal positief
 • Winst per aandeel 2019: -0,31 euro.

IEX Group heeft in 2019 een omzet behaald van 3,9 miljoen euro, een daling ten opzichte van 2018. De omzet in 2019 kwam lager uit door het effect van wegvallen van de IEX Beleggersdag, die in juni 2018 werd georganiseerd. Gecorrigeerd voor dat effect kwam de omzet ongeveer gelijk uit. De omzet uit betaalde content is in de tweede helft van 2019 ten opzichte van de eerste jaarhelft 2019 gestegen.

 

IEX Media gezond winstgevend

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam in 2019 uit op 0,6 miljoen euro negatief, een lichte verbetering ten opzichte van 2018 (0,8 miljoen euro negatief). IEX Media dat zorgdraagt voor de exploitatie van de websites was ook in 2019 gezond winstgevend. Het bedrijfsresultaat van IEX Media kwam uit op ruim 0,6 miljoen euro positief.

De activiteit Premium (betaalde content) liet een positieve ontwikkeling zien met een stijging van het aantal abonnees en verbetering van het resultaat. De EBITDA van Premium was nog licht negatief (-0,1 miljoen).  De investeringen in IEX Direct (diensten en producten voor beleggers) en de holdingkosten zorgen uiteindelijk voor een negatief resultaat.

Hoewel de investeringen in IEX Direct de winstgevendheid op korte termijn drukken, blijft IEX ervan overtuigd dat IEX Direct goede producten kan aanbieden aan beleggers én een goede bijdrage zal gaan leveren aan de winstgevendheid van de groep.

 

Positieve trend EBITDA

De combinatie van groei bij Premium en een daling van het kostenniveau zorgde voor geleidelijke verbetering van het resultaat in de loop van 2019. Na een negatief resultaat in de eerste jaarhelft (EBITDA: -0,6 miljoen euro), volgde een licht negatief derde kwartaal (-0,1 miljoen) en een positief vierde kwartaal (+0,1 miljoen euro).

De board is blij met de positieve ontwikkeling. De inspanningen zijn gericht op het voortzetten van de groei van Premium, het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe producten bij een handhaving van het verlaagde kostenniveau.

 

Impact COVID-19

De effecten van COVID-19 zijn nog niet goed in te schatten. Enerzijds is het bezoek aan de websites door de hectische koersbewegingen duidelijk toegenomen, anderzijds wordt ingeschat dat de advertentiebudgetten van onze adverteerders zullen worden gereduceerd. Naar verwachting zal de behoefte aan kwalitatief hoge content en professioneel beleggingsadvies (Premium) in volatiele markten verder toenemen. Vanwege de impact van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande onzekerheden, is IEX Group terughoudend in het doen van uitspraken over de verwachte resultatenontwikkeling.

 

Governance wijzigingen

IEX Group is voornemens in juli een Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden. Over de wijze waarop de vergadering plaatsvindt, zullen bij de oproeping mededelingen worden gedaan. Het is waarschijnlijk dat aandeelhouders de mogelijkheid zal worden geboden de vergadering op digitale wijze bij te wonen.

Sinds de beursgang van IEX Group NV in 2015 heeft de vennootschap een 1-tier board. Dat betekent dat uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders samen in één board zitten. Na een grondige evaluatie is de board tot de conclusie gekomen dat die afwijkende structuur voor IEX onvoldoende meerwaarde biedt. Om die reden wordt overwogen om de structuur te wijzigen met een directie en een Raad van Commissarissen. In de aanloop naar deze wijzigingen, heeft Peter van Sommeren besloten om – per 1 juli aanstaande – zijn functie als CEO neer te leggen. IEX  verwacht op korte termijn een Managing Director te kunnen presenteren. 

 

*) Kalenderjaar /verlengd boekjaar.

IEX Group heeft een verlengd boekjaar dat loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 december 2020. De hierboven weergegeven cijfers hebben betrekking op de interim-periode die gelijk is aan het kalenderjaar 2019 (ofwel 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019). Deze interimcijfers zijn gebaseerd op dezelfde grondslagen van waardering en resultaatbepaling , maar zijn niet door een accountant gecontroleerd of van een accountants-verklaring voorzien. De interim-cijfers worden vergeleken met de cijfers over het kalenderjaar 2018, die op hun beurt zijn ontleend aan de jaarrekening 2018.

 

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.

P.T.B.M. van Sommeren, CEO

Telefoon +31(20) 435 21 70

e-mail: ir@iexgroup.nl