BAVA IEX Group stemt in met statutenwijziging

Amsterdam, 30 december 2019

 

IEX Group NV maakt de stemuitslagen bekend van de op vrijdag (27 december 2019) gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering heeft unaniem met het voorgestelde agendapunten– wijziging van de statuten en herbenoeming van bestuurders - ingestemd. De statutenwijziging omhelst de verlenging van het boekjaar 2019.

 

nr

Agendapunt

voor

tegen

2

Voorstel tot wijzigen van de statuten

100,0%

0,0%

3

Voorstel tot herbenoeming bestuurders

100,0%

0,0%

 


 

Over IEX Group N.V.
IEX is sinds de oprichting in 1999 uitgegroeid tot een van de meest gebruikte informatiebronnen van beleggend Nederland. IEX Media is een innovatief cross-mediaal bedrijf met een breed portfolio aan titels. Via de verschillende channels worden 1,5 miljoen particuliere beleggers in Nederland en België bereikt. Elke maand bereiken wij met ons Professional Channel 55.000 beleggingsprofessionals.

Voor nadere informatie:
IEX Group N.V.

P. van Sommeren
Telefoon +31(20) 435 21 70
e-mail: 
ir@iexmedia.nl