IEX Group zet in op groei

 

Persbericht, Amsterdam 27 september 2019

 

  • Omzet eerste halfjaar 2019: 1,93 miljoen euro
  • Inzet op kostenreductie
  • Koppeling van IEX en DEGIRO platformen
  • Versterking positie door overname beurs.nl, beleggen.nl en beursgorilla.nl
  • Verwachting: resultaatsverbetering tweede jaarhelft 2019

 

Onderliggende omzet stabiel

IEX Group heeft in de eerste helft van 2019 een omzet behaald van 1,93 miljoen euro, een daling ten opzichte van de eerste helft van 2018. De omzet in de eerste helft van 2018 kwam hoger uit door het effect van de IEX Beleggersdag (juni 2018) die in 2019 niet is georganiseerd. Zonder dat effect kwam de omzet ongeveer gelijk uit. De omzet uit betaalde content is ten opzichte van de eerste jaarhelft 2018 fors gestegen. De bruto marge – omzet minus directe kosten – steeg licht (5%) tot 1,3 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit op -0,7 miljoen euro tegen -0,6 miljoen euro een jaar eerder. De ontwikkeling van de EBITDA blijft iets achter bij de verwachtingen.

IEX Direct: kosten gaan voor de baat uit

Binnen IEX Group presteert IEX Media (exploitatie websites, advertenties) goed; dit onderdeel is goed winstgevend. IEX Premium (betaald beleggingsadvies & magazine) liet een forse progressie zien ten opzichte van het eerste halfjaar 2018, maar is nog niet winstgevend. IEX Direct, gericht op het aanbieden van diensten en producten aan beleggers, is in ontwikkeling, waardoor tegenover de gemaakte kosten zeer beperkte inkomsten staan. Er wordt actief gewerkt aan samenwerkingen en aan de lancering van interessante beleggingsproducten en diensten, waaronder beheer van vermogen en brokerage. De behoefte bij beleggers daaraan is groter dan ooit.

Hoewel IEX Group vol investeert in de toekomst, waarbij de kost voor de baat uitgaat, wordt ook belang gehecht aan een gezonde exploitatie op korte termijn. In dat kader zijn in het tweede kwartaal 2019 stappen genomen om de kosten van de organisatie te reduceren.

Uitbreiding dienstverlening: koppeling IEX-DEGIRO

In de eerste maanden is de koppeling gerealiseerd tussen de platformen van IEX en DEGIRO. Klanten van DEGIRO kunnen als eerste in Nederland beleggingsinformatie en aanbevelingen verbinden met hun beleggingsportefeuille en watchlist via een persoonlijke portefeuillepagina op IEX.nl.

Overname website en versterking positie

IEX Group is verheugd dat zij haar positie als leidend beleggingsplatform in de Benelux heeft kunnen versterken. In het derde kwartaal 2019 zijn de websites Beurs.nl, Beursgorilla en Beleggen.nl overgenomen. Deze sites bedienen specifieke groepen beleggers en vormen een versterking van IEX Group. Door schaalgrootte, inkoopvoordelen en professionelere advertentieverkoop wordt een directe positieve bijdrage verwacht aan omzet en resultaat.

Verwachtingen en groeiperspectief

Door de genomen maatregelen verwacht IEX Group een stijging van de omzet en een verlaging van het kostenniveau. Als gevolg daarvan wordt over het tweede halfjaar een beter resultaat verwacht als in de eerste jaarhelft. Voor 2020 wordt een positief bedrijfsresultaat verwacht, waarbij het thans niet verstandig wordt geacht om die verwachting nader te concretiseren.

Belangrijker dan de kortetermijncijfers is evenwel het perspectief om – winstgevend – waardevolle producten en diensten aan te bieden aan onze IEX-beleggers. We zetten daar vol op in. Nu de rente op spaargeld naar nul is gezakt en staatsobligaties zelfs een negatieve rente kennen, worden beleggers in het laagrisico-segment door inflatie, belasting en kosten geconfronteerd met een koopkrachtverlies op hun vermogen. De vraag naar goede alternatieven neemt daarom krachtig toe. Tegen deze achtergrond ziet IEX Group uitstekende mogelijkheden om beleggers in hun zoektocht naar rendement van dienst te zijn.

 

Voor de volledige halfjaarcijfers wordt verwezen naar de website iexgroup.nl, op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht.

 

 

Voor nadere informatie:
IEX Group N.V.
P.T.B.M. van Sommeren, CEO
Telefoon +31(20) 435 21 70
e-mail: 
ir@iexgroup.nl