Voorlopige jaarcijfers 2018 IEX

Voorlopige jaarcijfers 2018 IEX

 

Hogere omzet (+33%) dankzij advertenties en abonnementen

 

Hoofdpunten 2018*:

-        Omzet stijgt met 33% naar 4,4 miljoen euro

-        Betaalde content maakt forse groei door

-        Kosten voor groei drukken winstgevendheid op korte termijn

-        EBITDA conform verwachting – 0,7 miljoen euro

 

IEX Group heeft in 2018 een omzet behaald van 4,4 miljoen euro, een stijging van 33% ten opzichte van 2017. Deze groei vloeit voort uit de strategische keuze voor additionele (informatie-) dienstverlening. De omzetgroei was zichtbaar in alle activiteiten.

De betaalde content diensten IEX Premium en Tostrams groeiden in 2018 fors. Eind 2018 waren er 6.150 betalende abonnees. De media-exploitatie kende wederom een prima jaar met een stijgende advertentieomzet. Naast de verdere stijging van de premium sales, is er tevens een forse groei gerealiseerd met de geautomatiseerde advertentieverkoop (de zogenaamde programmatic ad sales).

De groeiplannen van de organisatie zijn conform planning gepaard met gegaan met een hoger kostenniveau. De eerste fase in de opstart van het aanbieden van financiële producten en diensten is afgerond. Thans wordt - na de brokerkoppeling met DEGIRO – de mogelijkheid tot samenwerking met strategische partners onderzocht. Hiermee gaat IEX de volgende fase in bij de uitrol van zijn strategie. In goed onderling overleg is besloten dat Jean-Paul van Oudheusden een adviserende rol zal vervullen en niet langer deel zal uitmaken van de Board.

De verdere investeringen in de ontwikkeling van media activiteiten en de additionele producten en diensten voor beleggers hebben in 2018 een drukkend effect op het groepsresultaat gehad. Over geheel 2018 werd, in lijn met eerder uitgesproken verwachtingen een EBITDA van – 0,7 miljoen euro behaald. IEX verwacht medio april haar jaarverslag te publiceren.

 

 * dit betreft voorlopige cijfers. De accountantscontrole moet nog worden afgerond.