IEX boekt forse omzetgroei: +45%

Halfjaarcijfers conform verwachting

 

·         Omzet stijgt met 45% naar 2,2 miljoen euro

·         Betaalde content maakt forse groei door

·         Kosten voor groei drukken winstgevendheid op korte termijn

·         EBITDA conform verwachting -0,4 miljoen euro

 

IEX Group heeft in de eerste helft van 2018 een omzet behaald van 2,2 miljoen euro, een stijging van 45% ten opzichte van het eerste halfjaar 2017. Deze groei vloeit voort uit de strategische keuze voor additionele (informatie-) dienstverlening. De omzetgroei was zichtbaar in alle activiteiten.

Door de introductie van IEX Premium en de conversie van IEX leden naar de betaalomgeving werd in maart de mijlpaal van 5.000 betalende abonnees bereikt. Ook de overname van Behr.nl in februari leverde een kleine bijdrage.

De bestaande businessline van media-exploitatie heeft wederom goed gepresteerd met een stijgende advertentieomzet. Naast de verdere stijging van de premium sales, is er tevens een forse groei gerealiseerd met de geautomatiseerde advertentieverkoop (de zogenaamde programmatic ad sales) mede door optimalisatie van de beschikbare advertentieruimte.

Voorts is in juni de IEX Beleggersdag georganiseerd. Met een sterk programma (CTO van Amazon en CEO’s van Nederlandse beursfondsen) en ruim 1.000 aanwezige beleggers, was sprake van een succesvolle eerste beleggersdag.

Vooruitzichten voor geheel 2018

De groeiplannen van de organisatie gaan – conform planning – gepaard met een hoger kostenniveau. Over het eerste halfjaar werd, in lijn met eerder uitgesproken verwachtingen - een EBITDA van -0,4 miljoen euro behaald. De verdere investeringen in de ontwikkeling van media activiteiten en de additionele producten en diensten voor beleggers zullen op korte termijn een drukkend effect op het groepsresultaat hebben.

Ten aanzien van de financiering van haar lange termijn strategie heeft IEX in 2017 de wens uitgesproken om middelen op te halen bij zijn eigen achterban. Op 1 augustus 2018 werd succesvol de eerste tranche (1 miljoen euro) van de 7% IEX-lening gesloten. IEX is voornemens een tweede tranche te plaatsen.

Het volledige halfjaarbericht vindt u hier