IEX bouwt aan verdere groei

Hoofdpunten:

•Omzet IEX Group stijgt met 12 procent tot 3,3 miljoen euro

•Forse investeringen in:

oUitbouw organisatie

oOntwikkeling IEX Premium 

oOntwikkeling (financiële) diensten

•Overname Tostrams Group: toevoeging technische analyse

•Kosten gaan voor de baat uit: resultaat 2017 daardoor -1,0 miljoen euro

•Succes IEX Premium: in maart 2018 meer dan 5.000 betalende abonnees voor IEX Group

•Verwachting verdere omzetgroei in 2018

•Streven 2020 onveranderd: 2 miljoen EBITDA

 

Omzet stijgt met 12 procent; investeringen drukken resultaat

IEX Group heeft in boekjaar 2017 een geconsolideerde omzet van 3,3 miljoen euro. Dat betekent een stijging met 12 procent. De advertentieomzet (3 miljoen euro) bestaat voor 70% uit direct gegenereerde advertenties en voor 30% uit programmatic advertentieverkopen. 

Naast de kosten voor de normale bedrijfsvoering heeft IEX Group in 2017 extra kosten gemaakt met als doel om nieuwe omzetpijlers te creëren. De investeringen hebben reeds in 2017 geleid tot een toename van de omzet. De keerzijde is dat de kosten voor de baat uit zijn gegaan. Dit heeft geleid tot een negatief resultaat na belastingen van € 998 duizend.

IEX Group heeft in het boekjaar 2017 de eerste concrete stappen gezet in de uitrol van de ingezette nieuwe strategie. Naast de traditionele media-activiteiten ontwikkelt IEX zich verder als financiële dienstverlener, door op een toegankelijke manier direct toepasbare beleggingsinformatie en beleggingsoplossingen aan te bieden.

Op 1 juli 2017 werd IEX Premium gelanceerd. Abonnees van IEX die een premium-abonnement afsluiten krijgen dagelijks toegang tot de tips, analyses en modelportefeuilles van de IEX Beleggersdesk, die hiervoor speciaal is opgericht. Tevens ontvangen de abonnees een, tezelfdertijd geïntroduceerd, tweewekelijks beleggersblad. Door de overname van Tostrams Groep, eveneens in 2017, werd niet alleen het bestaande abonneebestand overgenomen, maar is ook het premium-aanbod van IEX uitgebreid met de technische analyse.

De groei van het media-aanbod en de verdere ontwikkeling van producten en diensten gingen in 2017 gepaard met forse investeringen in eigen ontwikkelde technologie, de uitbreiding van de interne expertise en content-creatie in de vorm van de IEX Beleggersdesk, het opzetten van een eigen marketing-afdeling en verdere versterking van de organisatiestructuur. IEX Group heeft daarmee een stevig fundament gelegd om de komende jaren op door te kunnen bouwen.

Vooruitzichten 2018: hogere omzet, verbetering EBITDA

IEX Group verwacht in 2018 verdere stappen te zetten op het in 2017 ingezette strategische pas. Dat betekent verdere investeringen voor de groei van IEX Premium en de ontwikkeling van financiële diensten en mediaproducten. In dat kader voorziet IEX verdere investeringen in organisatie, ICT en marketing. In 2018 worden volgende stappen gezet in de ontwikkeling van een nieuw platform dat het mogelijk maakt om content, transacties en portefeuilles te combineren. 

Ter verdere financiering van de investeringen is IEX Group voornemens om een obligatielening uit te schrijven. Indachtig het eigen motto ‘van beleggers voor beleggers’ zal deze obligatie in eerste instantie worden aangeboden aan de eigen community van beleggers.

In financiële termen verwacht IEX Group een verdere stijging van de omzet en een verbetering van de EBITDA. IEX Group houdt onverminderd vast aan de EBITDA doelstelling voor 2020.

 

IEX Group N.V.

Peter van Sommeren, CEO

Jean-Paul van Oudheusden, COO

Voor de volledige jaarcijfers verwijzen wij naar de gepubliceerde jaarrekening. Deze is in digitale vorm beschikbaar gesteld op de website van de vennootschap: www.iexgroup.nl. De door de accountant gecontroleerde jaarrekening zal op 15 juni aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IEX Group worden voorgelegd ter vaststelling.