BAVA IEX Group benoemt accon avm tot accountant

IEX Group NV deelt mede dat hedenochtend de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van IEX Group NV heeft plaatsgevonden. Het enige onderwerp was het voorstel tot benoeming van accon avm tot accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2017. De aandeelhoudersvergadering, waarin 90,2 procent van het kapitaal was vertegenwoordigd, stemde met 100,0 procent van de aanwezige stemmen voor.

 

De concept notulen van deze vergadering zijn vanaf 18.00 uur op de www.iexgroup.nl beschikbaar.