IEX Group investeert fors in nieuwe strategie

Persbericht

 

Amsterdam, 28 april 2017

 

IEX Group heeft in het boekjaar 2016 fors geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het bedrijf. IEX Group, eind 2015 tot stand gekomen door het samengaan van IEX Media en belegger.nl, is het leidende platform op het gebied van online beleggingsinformatie in Nederland en België. De groep bereikt dagelijks ongeveer 1,5 miljoen beleggers, waarvan circa 20% in België. 

In 2016 heeft IEX Group vol ingezet op de nieuwe strategie: het ontwikkelen en introduceren van nieuwe producten en diensten. Dit zijn informatieproducten en diensten, waaronder nadrukkelijk financiële producten en diensten.

In dat kader waren de prioriteiten in 2016:

 

  • Het benutten van synergievoordelen (tussen IEX en belegger.nl)
  • Het versterken van de leiderschapspositie van de websites
  • Aanvullend investeren in content
  • De transformatie van het business model richting nieuwe producten en diensten

 

 

IEX Group heeft in dat kader een aantal stappen gezet. In februari 2016 werd beleggingsmagazine Beursexpres toegevoegd aan de groep. Ter versterking van het contentteam van IEX Media zijn in juni 2016 twee senior professionals aangenomen die de content van de merken IEX.nl en IEXProfs naar een hoger niveau brengen. Voorts werd IT-dienstverlener Trilab Advanced Solutions (hierna Trilab) overgenomen. Trilab is sinds 2000 betrokken bij IEX.nl en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de platforms die IEX Group exploiteert. Door de overname krijgt IEX Group de volledige controle over IT-processen en projecten. Het management werd versterkt met de komst van Jean-Paul van Oudheusden die overkwam van BinckBank. Van Oudheusden heeft twintig jaar ervaring in de financiële dienstverlening en op de financiële markten. Hij heeft een sterk trackrecord op het gebied van business development en productinnovatie, waaronder de turbo's in Nederland. In december 2016 trad hij toe tot het bestuur van IEX Group. 

 

In 2017 en de komende jaren gaat IEX Group door op deze ingeslagen weg. De combinatie van het bereik van het IEX-platform – circa 1,5 miljoen beleggers: grotendeels vermogend en hoger opgeleid – en het fintech-karakter van het bedrijf vormen een uitstekende basis om aanvullende producten en diensten te ontwikkelen en te introduceren. Naast zelf ontwikkelde producten en diensten kan IEX Group ook partnerships sluiten met externe aanbieders. Op die manier kan – met revenusharing of via joint ventures – een winwin situatie worden gecreëerd. 

 

Resultaten over 2016

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen heeft IEX Group een financieel solide 2016 achter de rug. De omzet kwam uit op €3,0 miljoen. In 2015 werd een omzet van €2,3 miljoen gerealiseerd, maar daarbij werden de activiteiten pas vanaf 20 maart 2015 meegeconsolideerd. In de bestaande situatie komen de inkomsten vooral uit advertenties, banners en – meer algemeen – exploitatie van de diverse websites. Het verhoogde kostenniveau leidde tot een klein negatief resultaat van €242.000. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) bedroeg €66.000 negatief en de operationele kasstroom was €99.000 negatief. Voorgesteld wordt om het dividend te passeren.

In 2017 zal het investeringsniveau verder worden verhoogd. In het kader van de geplande uitbreiding van de activiteiten van IEX Group wordt de mogelijkheid om additionele groeifinanciering aan te trekken overwogen. In dat verband kan tevens worden gemeld dat de mogelijkheid tot plaatsing van een (converteerbare) obligatie wordt onderzocht. Uitgangspunten in dit kader zijn: lage financieringslasten en zo min mogelijk verwatering van aandeelhouderswaarde. 

Het bestuur van IEX Group is er van overtuigd dat de investeringen in de huidige fase het transformatieproces zullen ondersteunen en op lange termijn tot aanzienlijke groei van de winstcapaciteit zullen leiden. De kost gaat ook hier voor de baat uit. Het bestuur verwacht in de loop van 2017 nadere mededelingen te kunnen over aanvullende producten en diensten. Voor 2017 verwacht IEX Group een stijging van de omzet en een procentueel sterkere stijging van de kosten. 

 

Voor de volledige jaarcijfers verwijzen wij naar de gepubliceerde jaarrekening. Deze is in digitale vorm beschikbaar op de website van de vennootschap: www.iexgroup.nl. De jaarrekening zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IEX Group worden voorgelegd ter goedkeuring en vaststelling.

 

download hier het persbericht