IEX Group publiceert halfjaarcijfers 2016

Persbericht

Amsterdam, 9 september 2016

 

 • Omzet vrijwel gelijk: EUR 1,3 miljoen
 • Solvabiliteit licht gedaald van 43% naar 40%
 • Investeringen in verbeterde content
 • Hogere kosten drukken winst op korte termijn
 • Transformatie naar nieuw business model
 • Groeistrategie ligt op koers

IEX Group N.V. heeft een solide eerste halfjaar achter de rug. Met het oog op de groei en nieuw te ontwikkelen producten en diensten zijn in het eerste halfjaar van 2016 aanzienlijke investeringen gedaan. Bij een gelijkblijvende omzet heeft dit geleid tot een lager resultaat. Het bestuur verwacht dat deze investeringen het transformatieproces zullen ondersteunen en op lange termijn tot aanzienlijke groei van de winstcapaciteit zullen leiden.

Investeringen ter verbetering content

Begin januari 2016 verkreeg IEX Group notering aan Euronext Amsterdam. Deze notering ondersteunt de groeistrategie van IEX Group als een bedrijf en biedt:

 • Toegang tot de kapitaalmarkt en de mogelijkheid om risicodragend vermogen aan te trekken om de verdere groei te financieren.
 • Meer zichtbaarheid op financiële markten.
 • Mogelijkheid om goed management en talent aan de onderneming te verbinden.
 • De mogelijkheid om – via het aandeelhouderschap – de relatie met beleggers te versterken.

Aanscherping governance

In het kader van de notering heeft in het eerste halfjaar een professionaliseringsslag plaatsgevonden op het gebied van rapportage en organisatie. Voorts heeft IEX haar corporate governance versterkt en de interne processen aangescherpt. Hiermee voldoet IEX Group aan de Nederlandse corporate governance-code. 

Operationele stappen: verbeterde content

Op operationeel gebied werden diverse stappen gezet om het (informatie)aanbod naar beleggers te verbeteren en uit te breiden. In februari werd Beursexpres ingebracht. Ter versterking van het contentteam van IEX Media zijn er in juni 2016 twee senior professionals aangenomen die de content van de merken IEX.nl en IEXProfs naar een hoger niveau (zullen) brengen. Zij zijn ook betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.

Acquisitie Trilab

Recent heeft IEX Group IT-dienstverlener Trilab Advanced Solutions overgenomen. Trilab is sinds 2000 betrokken bij IEX.nl en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de platforms die IEX Group exploiteert. Door de overname, die past in de groeistrategie van de groep, krijgt IEX Group de volledige controle over IT-processen en projecten. Voor meer informatie wordt verwezen naar het persbericht van 30 augustus jl.

Investeringen zorgen voor licht negatief resultaat

In het eerste halfjaar heeft IEX Group een netto omzet van EUR 1,3 miljoen behaald. De cijfers uit het eerste halfjaar van 2015 zijn per 20 maart en derhalve niet vergelijkend met het eerste halfjaar van 2016. Door de genoemde diepte-investeringen is het eerste halfjaar van 2016 licht negatief (-0,2 miljoen) afgesloten.

Ten opzichte van eind 2015 is de solvabiliteit van IEX Group licht afgenomen van 43 naar 40%. 

Strategie

IEX Group heeft de ambitie om nieuwe (informatie)producten en diensten te ontwikkelen en te ontsluiten richting zijn beleggende achterban. De strategie van IEX Group is erop gericht op de onderstaande pijlers.  

 • Het versterken van de bestaande marktposities van IEX Group. 
 • Het benutten van de mogelijkheden om synergie te realiseren tussen de diverse activiteiten. 
 • Het ontwikkelen en aanbieden van (informatie)diensten en producten die een toegevoegde waarde leveren voor de Nederlandse en             Belgische belegger en ondernemer.
 • Meer algemeen: het inspelen op de gesignaleerde trends in de financiële sector. 

Vooruitzichten voor 2016

In het tweede halfjaar van 2016 zal er sprake zijn van een verdere integratie van de samengevoegde bedrijfsonderdelen vanuit IEX Media en Value8 Media. Dit houdt onder andere in dat er een juridische fusie zal plaatsvinden van Value8 Media, IEX Media en Beursexpres. Daarbij wordt ingezet op: 

 • Een prominente positionering (ook naar de zakelijke markt) van het merk IEX
 • Het realiseren van synergievoordelen
 • Gerichtere marketing richting eigen gebruikers/bezoekersdoelgroepen
 • Verbetering van de contentproposities
 • Gebruik van gemeenschappelijk technisch platform

IEX verwacht de komende twaalf maanden diverse stappen te kunnen bekendmaken in het kader van de invulling van zijn strategie. Daarbij wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat IEX zich in de investeringsfase bevindt, waarbij niet wordt gestuurd op winst op korte termijn. Op lange termijn verwacht IEX dat vruchten van de investeringen kunnen worden geplukt en dat een aantrekkelijk winstniveau zal kunnen worden bereikt.

 

IEX Group N.V.

Peter van Sommeren, CEO

 

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.
Peter van Sommeren, CEO
Telefoon + 31(20) 435 21 74
e-mail: investerrelations@iexgroup.nl
www.iexgroup.nl

 

Over IEX Group N.V.

IEX Group heeft een bereik van 1,5 miljoen beleggers, waarvan 1,25 miljoen in Nederland en circa 250.000 in België. IEX Group beschikt over sterke merken in de Nederlandse markt voor het particuliere segment – IEX.nl – onder meer: Belegger.nl, DeBeurs.nl, Eurobench.nl, Participaties.nl en IEXGeld. Op de Belgische markt is IEX Group actief met Beursduivel.be terwijl IEXProfs zich richt op het professionele segment.

IEX Group heeft de ambitie om nieuwe (informatie)producten en diensten te ontwikkelen en te ontsluiten richting zijn beleggende achterban.

Meer informatie vindt u op www.iexgroup.nl