IEX Group per 5 januari 2016 beursgenoteerd

PERSBERICHT

Dit is een gezamenlijk persbericht van MTY, IEX en Value8.

Bussum, 4 januari 2016

Reverse listing transactie geclosed

IEX Group per 5 januari 2016 beursgenoteerd

Op donderdag 31 december 2015 heeft de closing plaatsgevonden van de aankoop door MTY Holdings NV van 100% van de aandelen Belix BV. In Belix zijn de ondernemingen van IEX Media en Value8 Media ondergebracht op het gebied van online beleggingsinformatie. Tevens zijn de stappen geëffectueerd die door de AVA van 16 december 2015 waren geaccordeerd: de statutenwijziging, de naamswijziging, de aanpassing van de governance structuur (naar een one-tier board) en de wijziging van bestuur en raad van commissarissen.

Met deze stappen is de vorming van IEX Group een feit. Met ingang van morgen (dinsdag 5 januari 2016) zal de naam van het beursfonds MTY Holdings NV worden gewijzigd in IEX Group NV en zullen voor het eerst aandelen IEX Group NV kunnen worden verhandeld.

IEX Group heeft een bereik van 1,8 miljoen beleggers, waarvan 1,5 miljoen in Nederland en circa 300.000 in België. IEX Group beschikt over sterke merken in de Nederlandse markt waaronder voor het particuliere segment – naast IEX.nl zelf – onder meer: Belegger.nl, DeBeurs.nl, Eurobench.nl, Participaties.nl en IEXGeld. Op de Belgische markt is IEX Group actief met Beursduivel.be terwijl IEXProfs zich richt op het professionele segment.

IEX Group heeft de ambitie om nieuwe (informatie-)producten en diensten te ontwikkelen en te ontsluiten richting haar beleggende achterban.

Ten aanzien van de handel in de aandelen IEX Group NV wordt het volgende meegedeeld:

- Er staan 3.636.582 aandelen IEX Group NV uit, waarvan 2.800.000 aandelen A en 836.582 aandelen B. Het ticker symbool is “IEX”.

- De aandelen A en B hebben dezelfde economische en juridische rechten; alleen de aandelen B zijn ter beurze verhandelbaar.

- De aandelen IEX Group NV zullen (net als voorheen de aandelen MTY Holdings NV) worden verhandeld in de veilinghandel. De veilingmomenten liggen op 11:30 uur en 16:30 uur, met de mogelijkheid van handel tegen de veilingkoers in het halfuur na het veilingmoment (de na-veiling).

- De liquiditeit van het aandeel IEX Group NV zal in eerste instantie beperkt zijn. Dat gold reeds voor de aandelen MTY Holdings. In absolute zin is het aantal verhandelbare aandelen niet gewijzigd. De nieuwe aandelen A (niet ter beurze verhandelbaar) zijn in handen van Value8 en de voormalig aandeelhouders van IEX Media.

- Het nieuwe bestuur streeft ernaar om op termijn de free float (het gedeelte van het aandelenkapitaal dat beschikbaar is voor beurshandel) te vergroten. Tevens wordt een continue notering (van 9:00 tot 17:35 uur) van het aandeel geambieerd.

- Gezien de combinatie van beperkte free float en veilinghandel, bestaat een grotere kans op grote koersfluctuaties. Beleggers wordt daarom geadviseerd om – indien zijn overwegen transacties te verrichten in aandelen IEX Group NV – zich goed te (laten) informeren en slechts gelimiteerde orders op te geven.

Voor meer informatie over deze transactie wordt verwezen naar de op 5 november 2015 gepubliceerde aandeelhouderscirculaire.

Value8 NV

MTY Holdings NV

Pdf icon Download persbericht